SEKO protesterar mot ytterligare försämringar

(Ur SEKO-Magasinet) ”Vi uppmanar också de politiska partier som kan tänkas utgöra majoritet i riksdagen efter nästa val:
Att före nästa val redovisa förslag till förbättrad a-kassa så att
den blir ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet för flertalet, och
samtidigt en fungerande omställningsförsäkring.”

  
Uttalande:

SEKOs uppfattning är att a-kasseersättningen ska ha regler och nivåer som
ger den arbetslöse möjlighet till en rimlig levnadsstandard. För att
fungera som en omställningsförsäkring och ett inkomstskydd måste den
bärande principen för inkomstbortfall värnas. Taket i a-kassa­försäk­ringen
ska därför höjas så att en större del av våra medlemmar ges ett godtagbart
skydd. Den är en del av vårt skyddsnät, och ska som tidigare bekostas till
större delen med statliga bidrag.

Redan den gamla ersättningsnivån, som gällde före årsskiftet, betraktade vi
som för låg och vi hade sett fram mot den höjning som den tidigare
regeringen hade ställt i utsikt. I stället fick vi en borgerlig regering
som sänkte nivån och gjorde arbetslöshet till en ännu värre ekonomisk börda
för våra medlemmar.

Vi inser nödvändigheten av att under nuvarande omständigheter ta till
lösningar som innebär att kostnaderna för en rimlig a-kassersättning, för
de omkring 55 procent av våra medlemmar som inte får 80 procent i
ersättning, tills vidare bestrids av medlemmarnas gemensamma medel.

SEKOs årsmöte beslutar att teckna ett avtal med Folksam om en
inkomstförsäkring för att ge våra medlemmar som tjänar över brytpunkten, 18
700 kronor, en a-kassersättning på 80 procent.
Vi kan dock inte acceptera detta annat än som en tillfällig lösning.

Vi uppmanar därför LO:

      Att med kraft protestera mot varje ytterligare förändring till det
         sämre av a-kassan under borgarnas kvarvarande mandatperiod.

      Att arbeta för att a-kassan åter blir ett av värnen för att försvara
         det fackliga löftet.

Vi uppmanar också de politiska partier som kan tänkas utgöra majoritet i
riksdagen efter nästa val:

      Att före nästa val redovisa förslag till förbättrad a-kassa så att
         den blir ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet för flertalet, och
         samtidigt en fungerande omställningsförsäkring.

Uttalandet kommer att skickas till LO, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv