Byt regering – byt politiken i 1 Majtal

Var temat för vänsterpartiets 1 Majtal i Mölndal där drygt 100-tal lyssnade. Riksdagsledamot Eva Olofsson, var huvudtalare. Hon underströk vikten av att byta regering med tanke på en rad försämringar. Lennart Svensson uppehöll sig kring kommunalpolitiken samt bostadspolitiken och Hannes Westlund Ung Vänster angrep skolpolitiken.

 

Byt regering – byt politiken i 1 Majtal

07-05-02

Var temat för vänsterpartiets 1 Majtal i Mölndal där drygt 100-tal lyssnade. Riksdagsledamot Eva Olofsson, var huvudtalare. Hon underströk vikten av att byta regering med tanke på en rad försämringar. Lennart Svensson uppehöll sig kring kommunalpolitiken samt bostadspolitiken och Hannes Westlund Ung Vänster angrep skolpolitiken.

 

I ett strålande sommarväder hälsade Vänsterpartiets ordförande i Mölndal Ronny Lindqvist de närvarnade välkomna och samtidigt och påpekade vänsterpartiets 90 årsjubileum. Ole Moe med gitarr är verkligen ett lyft som underhållare och spelade bl.a. Björn Afzelius låtar.

 

Först upp i talarstolen var Lennart Svensson ledamot i Mölndals kommunstyrelse som gick till hård attack mot den konservativa jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni

Hon sa apropå regeringens senaste förslag som går ut på att folkrörelser skall få ökade möjligheter att ta över verksamheter som idag drivs av kommunerna.

”Det ska betalas med skattemedel men det ska också finnas möjlighet att också ge dem som vill, möjlighet att köpa tjänster utöver det som samhället avser ska erbjudas medborgarna”. Att rika i framtiden skall ges möjlighet att köpa sig bättre vård, köpa sig före köer och köpa dyrare tilläggstjänster har överklassen gjort i flera hundra år, underströk Lennart och betonade att kommunal service där alla får del av resurserna på samma villkor är ett vänsterprojekt.

 

Lennart gick hårt åt bostadspolitiken i Mölndal

I Mölndal saknas det idag flera hundra bostäder. Vi har ca 35% en personhushåll mot genomsnittet i Sverige som är 47 %, vilket innebär förväntad ökning av mindre bostäder för enpersonhushåll. Det byggs i Mölndal inte för de ekonomiskt svaga grupperna som ungdomar, frånskilda, nysvenskar m.fl. Dessa efterfrågar i första hand hyresrätter. Två tredjedelar av åldersgruppen 21-24 år bor idag hos föräldrarna.

Bostadsförsörjningsprogrammet för 2006-2010. Om man bygger som planerat beräknas befolkningen i Mölndal till 2015 att öka med ca 6 300 personer vilket ger ett behov av nästan 3 000 lägenheter. Men hyresrätter kan förväntas till högst en tredjedel, resten villa och bostadsrätt.  Lennart gick hårt åt planerade Golfvillorna i Blixås där befintlig motocrossbanan ligger, här blir det inga hyresrätter och ingen kollektivtrafik.

Det blir de starka grupperna som försörjs med bostäder med regeringens bostadspolitik.

Lennart tog också upp hur Mölndalsbostäder river kulturminnesvärda hyreshus på Smörräntegatan och här planeras för bostadsrätter.

Någon bostadsförmedling i Mölndal passade inte i de borgerligas tänk som röstade emot detta förslag och nu hänvisas sökande till de 24 bostadsföretagen. Vänsterpartiet i Mölndal vill ha en självfinansierad bostadsförmedling som finns bl.a. i Stockholm. Därför måste vi slå tillbaka mot den borgerliga regeringens dolda strategi att utrota hyresrätten avslutade Lennart i sitt tal.

 

Hannes Westlund Ung Vänsters gick till angrepp på borgarna med folkpartiet i spetsen för att dela in barn i allt tidigare åldrar i en grupp som skall lyckas och den som inte skall lyckas. 

Att redan i mellanstadiet lägga den stress som betyg innebär på barn är helt orimligt, men det som är värre är den indelning som borgerligheten vill ha där man redan i tidiga år skall veta vilka som skall bli chefer och vilka som skall arbeta under cheferna. När man säger till en tioåring att du inte är tillräckligt bra så har man satt en stämpel på som sitter kvar kanske för all framtid. Mot detta ställer Ung Vänster och Vänsterpartiet en rättvis skola där alla på ett helt annat sätt kan vara delaktiga och där alla får samma möjlighet att lyckas bli det de vill bli. När borgarna vill göra om gymnasieskolan så att en stor del av de som går ut gymnasieskolan inte kan söka sig vidare till högre utbildningar. Denna indelning tänker inte Ung Vänster acceptera.

– Hannes underströk vidare att, det är inte nog med att öka betygshetsen och försämra för de fattigaste utan också försvårar borgerligheten chansen för framförallt unga att hitta ett boende till rimligt pris när de uppmuntrar boende i hyresrätter att omvandla sina bostäder till bostadsrätter. Dessutom tar borgarna bort investeringsbidraget som möjliggör byggandet av billiga hyresrätter till studenter något som ytterligare kommer spä på utveckling med fler bostadsrätter och färre hyresrätter. Ung Vänster anser att alla måste ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad, det måste byggas fler hyresrätter – inte mindre!

 

Hannes berörde också i sitt tal att vi inte skall glömma bort världen utanför de svenska gränserna och tog upp Irakkriget och den amerikanska ockupationen med hundratals döda dagligen. Nya krigshot samlas vid Irans gränser. I Afrika dör miljontal och får ofantliga effekter för lång framtid. Ljuspunkter är utvecklingen i Latinamerika där en vänstervåg drar fram.

 

 

Eva Olofsson riksdagsledamot sedan senaste valet – tidigare kommunalråd i Göteborg

Hon inledde med att påminna om Berlinmuren som numer är riven, men nu byggs nya murar upp av Israels regering för att utestänga Palestinas folk och ställer till med många konflikter. Splittring av folk försvårar för människor i områdena att leva ett normalt liv. En tvåstatslösning betonade Eva är viktig för att få en fred och stopp på mänskligt lidande. Hon tog även upp kriget i Irak, där demokrati skulle skapas av USA, har lett till ett okontrollerat kaus. USA tjänar på kriget och även den Svenska krigsmakten exporterar vapen nu till krigförande länder. Därför är det viktigt att ”Byta regering och byta politik”  

 

– Eva uppehöll sig i talet om den nya regeringens dramatiska förändring för många. Sjukersättningen har som blivit försämrad och a-kassans höjning och försämring som lett till att 350 000 lämnat a-kassan. Detta leder till en försvagning av fackens roll och sämre livsvillkor.

– Eva betonade att det fordras fasta jobb och inga provisorier, därför är det viktigt att ”Byta regering och byta politiken”. Hon återkom vid flera tillfällen hur den borgerliga regeringen driver igenom sin högerpolitik.

 

Vårdnadsbidrag ledde till 86 % kvinnor stannade hemma

Hon tog upp Kd:s paradnummer om vårdnadsbidrag där man i Täbys kommun infört vårdnadsbidraget om hur bra det blivit. I en undersökning hade man kommit fram till att 86 % av kvinnorna stannat hemma. Vårdnadsbidrag är minst sagt en kvinnofälla.

Vänsterpartiet vill ha en utbyggd förskola. Och det skall löna sig att arbeta med rätt till heltid samt rättvisa löner och nej till privatiseringar.

 

– Eva tog upp skolpolitiken som ny styrs av en före detta militärofficer (Jan Björklund fp), och påpekade att nu skall det bli ordning i skolan, men hävdade att vänsterpartiet vill ha fler personal i skolan och att skolan behöver demokratiseras. Även satsningar på äldreomsorgen påminde Eva om att här tycks alla partier i riksdagen vara över ens om att satsningar sker. Men vänsterpartiet vill inte privatisera tjänsterna i vården.

 

I maj mötet avslutades med internationalen och det var många som kom till inbjudan och förtära soppa i v-lokalen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv