Stor miljösatsning i v-budget

Klimattaxa i kollektivtrafiken, ett nytt havsinvesteringsprogram och en ambition om att en procent av BNP ska gå till klimatet. Det är några av de många miljösatsningar som vänsterpartiet föreslår i sin vårbudgetmotion.

  

– Istället för att satsa på de rika fyra procent av befolkningen som betalar förmögenhetsskatt, vill vi rikta våra satsningar mot sådant som kommer alla till del, även framtida generationer, säger Wiwi-Anne Johansson, vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson.
 
Därför har miljösatsningarna en framträdande plats i vänsterpartiets vårbudgetmotion. Bland annat görs en storsatsning på havspolitiken. Vänsterpartiet satsar dubbelt så mycket som regeringen på havsmiljö.
 
– Ett helt nytt förslag är att vi vill inrätta ett havsinvesteringsprogram som vi kallar Hip, modellerad efter det mycket lyckade klimatinvesteringsprogrammet, som vi för övrigt också vill utvidga, säger Wiwi-Anne Johansson.
 
Vänsterpartiet avsätter också pengar för att genomföra försök med gratis kollektivtrafik – klimattaxa – i Region Skåne och Örebro län.
– Att på lång sikt införa klimattaxa är inte en utopi, tvärtom är det kanske ett nödvändigt steg att ta för att få människor att åka mindre bil.
Vänsterpartiet satsar också stort på insatser för naturskogar och skydd av biologisk mångfald.
Med inspiration från Sternrapporten fastslår vänsterpartiet också att det är rimligt att Sverige som ett rikt land strävar mot att 1 procent av vår nationella BNP avsätts som en klimatförsäkring för framtiden.
 
Här kan du ladda ner budgetmotionen: http://www.vansterpartiet.se/vp/36852.cs
För mer information, kontakta:
Wiwi-Anne Johansson, tel 070-576 45 76
Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-620 00 64

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv