Jens Holm till EU-parlamentets klimatkommitté

EU-parlamentet röstade på onsdagen för att tillsätta en särskild klimatkommitté. Kommittén ska bland annat utarbeta förslag för EU:s framtida klimatpolitik. Den ska också knyta kontakter med andra länder och internationella organisationer. Jens Holm (v) har utsetts av sin partigrupp GUE/NGL till ledamot i kommittén.

  

 

_________________________________________________

 

EU vill ha gemensam marknad med USA

EU:s tyska ordförandeskap har sagt att de vill ha en gemensam marknad mellan EU och USA. Under onsdagens debatt i parlamentet sa kommissionär Vladimír Spidla att kommissionen stöder en sådan transatlantisk marknad. Eva-Britt Svensson anser att en sådan utveckling riskerar att stärka industrins ställning i politiken. Samtidigt minskar möjligheterna att bedriva progressiv lagstiftning. "Detta handlar om att harmonisera regler och lagar över Atlanten" sa Svensson. "Det finns en stor risk för ytterligare press nedåt på nivåerna för löner, miljö och socialt skydd."

 

Funktionshindrade kvinnor utsatta för övergrepp

Funktionshindrade kvinnor och flickor löper större risk att utsättas för våld, kränkande behandling och övergrepp. Det framgår av FN:s konvention om funktionshindrade personers rättigheter. EU-parlamentet röstade på torsdagen för att uppmärksamma kommissionen och rådet på problemen. I parlamentets text framgår att nära 80 procent av alla funktionshindrade kvinnor utsätts för psykiskt och fysiskt våld. "Särskilt psykiskt funktionshindrade kvinnor utsätts för sexuella övergrepp", sa Eva-Britt Svensson. "Detta våld måste vi våga se och synliggöra för att kunna stoppa övergreppen."

 

EU-beslut kriminaliserar datoranvändare

EU-parlamentet röstade på onsdagen ja till kommissionens förslag att harmonisera medlemsstaternas straffrättsliga åtgärder mot så kallad piratkopiering. "Förslaget innebär att EU tvingar oss kraftigt skärpa straffen, till fyra års fängelse och hundratals kronor i böter för att ha använt eller spridit icke upphovsrättsskyddat material. Det är absurt och bortom alla proportioner" sa Jens Holm. Förslaget innebär också att EU-kommissionen får makt på ett nytt område, där för närvarande medlemsstaterna har beslutsrätt. Detta var EU-parlamentets första läsning, och bollen ligger nu hos medlemsstaterna i rådet.

  

Stoppa experimenten på apor

Jens Holm vill stoppa djurförsöken på primater – apor. På försöksdjurens dag 24 april presenterade han en skriftlig förklaring i parlamentets byggnad i Strasbourg. Holm hoppas få tillräckligt med stöd för den skriftliga förklaring som han skrivit tillsammans med ledamöter från De gröna, konservativa gruppen EPP, socialistgruppen PSE och liberala gruppen ALDE. Då kommer den att skickas som en uppmaning till kommissionen att föreslå ett stopp för experiment på primater.

 

EU kan spela historisk roll för Colombia

EU kan göra en viktig insats för att återställa fred och mänskliga rättigheter i Colombia. Det var utgångspunkten för en konferens i EU-parlamentet 18 april. "Genom att vara tydlig med att övergrepp mot mänskliga rättigheter är oacceptabla, genom att frysa förhandlingarna om ett nytt handelsavtal och genom att ovillkorligen ställa sig på dialogens sida kan EU spela en historisk roll för att uppnå fred och rättvisa", sa Jens Holm (v), som var en av arrangörerna bakom konferensen.

_________________________________________________

För mer information, besök www.vguengl.org

För prenumeration/avanmälan av EU-brevet;

www.vansterpartiet.se/vp/13563,listserver.cs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv