– Britter och amerikaner står bakom dödsskvadronerna!

Den 24-25 mars, i samband med fyraårsdagen av irakockupationen hölls en konferens i den italienska staden Chianciano under rubriken ”Med motståndet – för en rättvis fred i Mellanöstern”. Bland de irakiska delegaterna fanns Fadhil M Hussain al Badrani, journalist från Falluja.

CHIANCIANO. Fadhil M Hussain har rapporterat från krigets Irak för bland annat BBC, Reuters och Al-Jazira. Under den förödande offensiven mot Falluja i november 2004 rapporterade han såsom den enda kvarvarande journalisten i staden. Situationen för Iraks folk är enligt honom präglad av stor osäkerhet.

– Dels har många det svårt ekonomiskt och det råder brist på allting. För varje hushåll finns risken att amerikanerna plötsligt ska bryta sig in eller att någon familjemedlem ska bli anklagad för terrorism. Ett annat problem är dödsskvadronerna som stöds av den iranska underrättelsetjänsten. De sprider rädsla och osäkerhet.

Fadhil berättar att dödsskvadronerna ofta har sin bas i delar av poliskåren. Det kan även röra sig om milismän i falska polisuniformer.
– Polis knuten till milisen trakasserar dagligen folk på gatan och frågar vad de heter, varifrån de kommer och vilken stam eller familj de tillhör, säger han, och berättar att även hälsovårdsministeriet blivit ett centrum för dödsskvadroner.
– Det händer att irakiska flickor våldtas i sina hem när de sparkar in dörrarna hos folk. Det finns ingen mening med att anmäla detta för regeringens polis. Ofta är det irakiska officerare som ligger bakom. Nyligen mottog en irakisk officer en hedersutmärkelse av Nouri al-Maliki, trots att det var känt att han våldtagit en irakisk kvinna.

Suddiga gränser
Fadhil menar att de suddiga gränserna mellan dödsskvadroner och myndigheter pekar på en medveten strategi från ockupationsmaktens sida.
– Dödsskvadronerna upprättades ursprungligen av brittisk och amerikansk underrättelsetjänst. Detta är ett amerikanskt projekt i samarbete med al-Malikiregeringen. Målet är att övertyga opinionen att det pågår ett inbördeskrig i Irak. Sedan kan de hävda att den enda vägen till stabilitet är utländska styrkor. Men detta är falskt. Det pågår inget inbördeskrig i Irak, säger Fadhil.
Enligt honom använder USA även andra metoder för att skapa en fasad av ett inbördeskrig.

USA placerar ut bomber
– Amerikanerna placerar medvetet ut bomber och spränger bilar på offentliga platser och försöker sedan skylla detta på motståndsrörelsen eller hänvisar till religiöst sekteristiska motsättningar i syfte att skapa splittring och underminera stödet för motståndsrörelsen, säger han.

Även om Fadhil betraktar ockupationsmakten USA som det största hindret för självständighet ser han även ett annat hot.
– Iran spelar en stor roll. För det första består två tredjedelar av Iraks nuvarande regering av folk med kopplingar till Iran. Just nu ser vi en massiv ström av iranier som bosätter sig i Irak. Iran förser dösskvadronerna med vapen något som även USA medger. Det har framkommit en rad iranska dokument som visar att Iran har en aktiv del i kidnappningar och tortyr i Irak, säger han.
– Basra har kidnappats under iransk närvaro. Där pågår stridigheter mellan grupper som är lojala med Muqtada as-Sadr och Badr-milis under ledning av al-Hakim. Man hör persiska talas på gatorna och folk handlar med iranska toman. Det finns en särskild plan för hur Iran försöker ta kontroll över delar av Irak. Bland annat försöker man ta över Basra.
Fadhil förklarar Irans inblandning som en kombination av statens expansionistiska intressen och gamla motsättningar som funnits sedan kriget mellan de två länderna.
– Det finns ett starkt hat mot araber och en vilja till hämnd.
Trots, eller kanske på grund av hoten från USA och Iran tror Fadhil starkt på det irakiska motståndet.
– De kommer att besegras. Den irakiska regeringen kommer att få springa några steg före amerikanerna på väg ut. Motståndsrörelsen gör ingen skillnad på dem och amerikanerna.

Påverkat shiiterna
Bilden av det irakiska motståndet som en splittrad rörelse är felaktig menar Fadhil.
– Motståndet mot ockupationen sträcker sig över alla samhällslager har ett brett stöd bland irakier i allmänhet. Visserligen har USA lyckats knyta till sig inflytelserika personer. As-Sistanis samarbete med ockupationen har tyvärr i viss mån påverkat shiiterna, men trots detta finns fortfarande ett starkt motstånd också bland shiiterna i södern.

Och att motståndsrörelsen skulle vara dominerad av islamister är inte heller sant.
– Irak har länge varit ett sekulärt samhälle. De flesta är muslimer men det går inte att tala om motståndsrörelsen som islamistisk. Det finns inget stöd för en islamisk stat eller liknande bland irakierna. Snarare har motståndet en nationalistisk prägel, säger han.

Som irakisk journalist befinner sig Fadhil i en svår sits. Dels därför att yttrandefriheten är minst sagt bristfällig. Och dels därför att 200 journalister, majoriteten av dem irakier, har mördats sedan invasionen började.
– Det finns ingen möjlighet till oberoende nyhetsrapportering. För den som talar illa om regeringen offentligt finns två möjligheter: antingen blir man tillfångatagen eller dödad.
Fadhil uppmanar Europas antikrigsrörelse att sprida sanningen om motståndsrörelsen.
– Försök att motverka de negativa bilder som Bushadministrationen försöker behäfta den med. Fortsätt att kontakta och upprätta relationer med oppositionella grupper i Irak. Låt folk få veta sanningen om vad som händer i Irak och att motståndsrörelsen drivs av legitima målsättningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv