Höjningen av A- kasseavgiften var bara början!

Vänsterpartiet Bohuslän genomförde sin årskonferens 24 mars i Lysekil, där delade konferensdeltagarna och Lysekilmedlemmarna ut flyggblad på torget om höjningen av A-kassan.

  

Höjningen av A- kasseavgiften var bara början!
Trots försäkringar om motsatsebn i valrörelsen föreslår regeringen nu försämringar i Lagen om anställningsskydd genom ökade möjligheter till visstidsanställning. Idag är det framför allt unga, kvinnor och utlandsfödda som har otrygga anställningar. Vänsterpartiet anser att det är oanständigt att öka otryggheten för just de som behöver ett starkare skydd mot arbetsgivarnas godtycke.

Regeringens förslag går ut på att arbetsgivarnas rätt att visstidsanställa ökas kraftigt. Bland annat ska tiden förautomatisk övergång till tillsvidareanställning förlängas från 14 månader till två år inom en femårsperiod, och tid i provanställning skall inte längre inräknas i tiden för övergång till tillsvidareanställning. Totalt kommer arbetsgivarna att kunna ha folk anställda i upp till fyra år utan anställningsskydd.

Nu i veckan kom nya regler för arbetslösa som innebär att man redan första dagen kan tvingas flytta till annan del av landet för ett jobb Rätt till a-kassa försvinner efter 300 dagar. Därefter kommer en jobbgaranti med ersättning på enbart 65% (gäller from 2 Juli)
Försämringarna är också ett sätt att underminera facklig organisering. Av naturliga skäl är det betydligt svårare att organisera anställda som bara finns på arbetsplatsen en kort period. Av de tillfälligt anställda är bara 53 procent med i facket, jämfört med 79 procent bland personer med tillsvidareanställningar.

Höjningen av A-kasseavgifterna var bara början.
Nu är det hög tid att mobilisera motstånd mot hela det borgerliga systemskiftet på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet i Bohuslän

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv