En destruktiv bostadspolitik av en borgerlig politik

Nu är det bara att konstatera vad den borgerliga bostadspolitiken leder till när 11 000 lägenheter uteblir på grund av slopade bostadssubventioner och genom avveckling av räntebidragen, viket även drabbar Mölndals Bostäder. Ett förakt inte minst för all de ungdomar som är beroende av att billiga hyresrätter.

 

STRIP–>


 

I gårdagens Svenska Dagbladet obunden moderat avslöjades effekterna av besluten i höstas. De flesta av de inställda byggena var planerade i Stockholms län och Västra Götaland. Hyresgästföreningen menar att de 11 000 skrotade lägenheterna ska sättas i relation till att det totalt byggdes 6900 hyreslägenheter under 2005.

 

Vid årsskiftet avskaffades alla subventioner till bostadsbyggandet. Samtidigt inleddes en snabb avveckling av räntebidragen. Detta ledde till att många bostads- och byggföretag innan dess hade skyndat sig att sätta igång så många projekt som möjligt. Bara i Stockholm göts så kallade ”Odellplattor” för flera tusen lägenheter under december. Med en färdigställd grund, en betongplatta, var projekten nämligen berättigade till de bidrag som regeringen anser skadade marknaden. Namnet fick dessa plattor låna av bostadsminister Mats Odell (kd).

 

Mölndals Bostäder också drabbade

Detta drabbar alla även det kommunala bostadsbolaget Mölndals Bostäder, som meddelade att man klarade inte heller av detta  – det finns inga pengar. Med största sannolikhet så blir det bostadsrätter i höghuset vid Sahlins Terrass med beräknad 30 till 50 lägenheter och skall stå klart 2008. Vem kommer att ha råd att bo i dessa lägenheter?

 

Fagra löften ger inga bostäder

Bostadsminister Mats Odell utlovade att slopandet av stödet skulle skapa en hållbar bostadssituation för Sveriges bostadslösa och trångbodda – inte minst för alla de ungdomar som är beroende av att antal billiga hyresrätter.

 

Inte heller ansåg regeringen att det behövs särskilda morötter för att få fart på byggandet av studentbostäder

De ökade resurser på 100 miljoner, som i vårbudgeten tillfördes investeringsstöden med syftet att öka byggandet av studentbostäder, slopas också vid årsskiftet. Förutom de effekter detta kommer att få på byggmarknaden, med ökad arbetslöshet bland byggnadsarbetare och andra i branschen, kommer det att bli än svårare för studenter att söka högskoleutbildning på annan ort än hemorten. Detta stänger ute alla de ungdomar som inte bor på eller inom pendlingsavstånd till högskoleorterna.

 

Vänsterpartiet genom Egon Frid, riksdagsledamot (v), ledamot av riksdagens civilutskottet hade uppe frågan i höstas men fick inte något gehör för de varningsrop som var befogade, nu ser vi resultatet!

– Egon Frid: Min slutsats är att även inom bostadspolitiken står "de nya moderaterna" för en återgång till det gamla – till en bostadspolitik präglad av kvarboende och med avsaknad av ett samhälleligt ansvar. En politik med rötterna i 1920-talets Sverige – vad är det nya med det?

  

Vänsterpartiet Mölndal Tel 031-270679  Mobil 0708-808080. Webmaster  Skriv ut sidan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv