Skamligt, Svenskt Näringsliv!

Svenskt Näringsliv motsätter sig höjda löner för lågavlönade kvinnor. Trots att parterna inom handeln är överens om ett avtal som bland annat innebär satsningar på de lägst avlönade kvinnorna förbjuder Svenskt Näringsliv Handelns arbetsgivare att skriva under avtalet.

 

 
 Löner sätts i de allra flesta fall i procent. Det betyder att löneskillnaderna hela tiden ökar om procentsatserna ska vara de samma för låg- som för högavlönade. Om en person som tjänar 15000 kronor i månaden (vilket inte är ovanligt inom handeln) får tre procent i löneökning blir höjningen 450 kronor. Om en person som tjänar 25 000 kronor får samma procentuella höjning så får denna ut 750 kronor. Löneskillnaden som tidigare var 10 000 kronor har nu ökat till 10 300 kronor.

Att lönegapet ökar visas i LO:s lönerapport för 2006. Kvinnliga arbetare tjänar i genomsnitt 2700 kronor mindre än manliga arbetare. Så kan vi inte ha det. Osakliga löneskillnader måste bekämpas.

Många kvinnor, inte minst inom handeln, är sorgligt underbetalda. Dessutom tvingas många arbeta deltid mot sin vilja. I många fall lever kvinnor inom handeln med lönenivåer som det inte går att försörja sig på. Den som dessutom har försörjningsansvar får en katastrofal situation.

Högern säger att det ska löna sig att arbeta. Det tycker vi med. För oss innebär det att vi stöder kampen för höjda löner för de lägst avlönade och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska utrotas. Att Svenskt Näringsliv motsätter sig de berättigade kraven från Handels lågavlönade kvinnor är skamligt!

Lasse Ohly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv