EU:s jämställdhetsarbete inte trovärdigt

– Det är positivt att EU visar viss vilja men uppenbarligen är det verkliga intresset litet. När kommissionens ordförande nyligen tillsatte en rådgivningsgrupp om energi och klimatfrågor utsåg han en grupp om 10 män och en kvinna. Detta trots att man sagt sig vilja främja kvinnors deltagande i beslutsfattande. När inte ens EU:s egna institutioner följer sina egna rekommendationer saknas trovärdighet.

 

 

 

 

Under sessionsveckan i Strasbourg behandlades kommissionens förslag till färdplan för EU:s jämställdhetsarbete 2006-2010. Den prioriterar områdena jämbördigt ekonomiskt oberoende för män och kvinnor, balansen mellan yrkes- och familjeliv, kvinnors jämställda deltagande i beslutsfattandet, kampen mot könsrelaterat våld och människohandel, stereotypa könsroller i samhället samt jämställdhet utanför EU. Eva-Britt Svensson som höll ett kritiskt anförande i kammaren menar att EU saknar trovärdighet i jämställdhetsfrågor:

– Det är positivt att EU visar viss vilja men uppenbarligen är det verkliga intresset litet. När kommissionens ordförande nyligen tillsatte en rådgivningsgrupp om energi och klimatfrågor utsåg han en grupp om 10 män och en kvinna. Detta trots att man sagt sig vilja främja kvinnors deltagande i beslutsfattande. När inte ens EU:s egna institutioner följer sina egna rekommendationer saknas trovärdighet. Det är under all kritik. Jämställdhetsarbetet måste bli föremål för konkreta åtgärder. Jag har länge efterfrågat en kommissionär som enbart har ansvar för jämställdhetsfrågor, någon som driver på för att beslut och resolutioner verkställs. Jag tror att det skulle vara ett konkret steg framåt.

 

Tillgång till barnomsorg i EU

Under veckan i Strasbourg deltog Eva-Britt Svensson i en debatt kring EU:s mål för ökad tillgång till barnomsorg samt inom ramen för Barcelonamålen öka anpassbarheten i dessa tjänster för att möta de krav som arbets- och familjelivet ställer. Eva-Britt Svensson framhöll att utan samhällets ansvar för alla barns rätt till god barnomsorg med rimliga ekonomiska kostnader begränsas kvinnors möjlighet till egen ekonomisk försörjning, vilket är grundläggande för jämställdhet. Eva-Britt Svensson menade att det är dags att EU:s institutioner och framför allt medlemsstaterna lägger ned minst lika stort engagemang i barnens rättigheter som man hittills lagt i varorna på den inre marknaden.

 

Förbud mot handel med katt- och hundpäls

Idag förekommer katt- och hundpäls i kläder och leksaker utan att det anges, eller under falska märkningar. Nu har kommissionen kommit med förslag om att förbjuda all försäljning, import, export och marknadsföring av produkter som innehåller hund- eller kattpäls. Eva-Britt Svensson, som är EU-parlamentets ansvariga rapportör i frågan menar att det finns både ett starkt folkligt och brett politiskt stöd men att EU-kommissionen själv paradoxalt nog har öppnat upp för undantag i lagstiftningen, med stöd av bland annat Sverige. Som rapportör accepterar Eva-Britt Svensson inga undantag och menar att kryphål i lagstiftningen ska omöjliggöras. Hon hoppas att svenska regeringen backar från stödet till skrivningar om undantag. Ett första beslut i EU-parlamentet kommer att tas under sessionsveckan i Strasbourg i maj.

 

Associeringavtal mellan EU och centralamerikanska stater

Under sessionsveckan deltog Jens Holm i debatten om ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika. Jens Holm menade att det aktuella betänkandet är djupt orättvist eftersom de kräver att utvecklingsländerna skall avreglera känsliga sektorer, ge europeiska företag makten vid offentlig upphandling, skydda europeiska och nordamerikanska patent och göra allt för att europeiska storföretags investeringar skall skyddas. Jens Holm sa att Europas och Latinamerikas folk behöver rättvis handel istället för otyglad frihandel, samarbete och trygghet istället för konkurrens och marknadsvansinne. 

 

_________________________________________________
För mer information, besök www.vguengl.org
För prenumeration/avanmälan av EU-brevet;
www.vansterpartiet.se/vp/13563,listserver.cs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv