Kvinnor förlorar på privatiseringar

Privatisering av vård och omsorg leder inte till ökad jämställdhet i arbetslivet. Det visar en rapport som vänsterpartiet presenterar idag på den internationella kvinnodagen, 8 mars. Vinnarna när vård och omsorg privatiseras är de stora vårdbolagen.

  

 – Regeringen påstår att privatisering ger kvinnor högre lön och bättre arbetsvillkor men vi finner inga bevis för det. En jämförelse mellan privata och kommunala äldreboenden i Stockholm visar att löneutvecklingen var sämre i de privata bolagen, säger Josefin Brink, riksdagsledamot (v).

 

Vänsterpartiets rapport visar att det saknas belägg för att kvinnornas löner stiger vid privatisering. Däremot visar statistik att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar när offentlig verksamhet går över i privat regi.

 

– Privatiseringar leder också till tystare arbetsplatser. De offentligt anställda förlorar sin grundlagsfästa yttrande- och meddelarfrihet. Personalen hamnar i kläm mellan arbetsgivarens krav på lojalitet och de etiska krav som ställs på vård- och omsorgspersonal, som bland annat regleras i Lex Sarah, säger Josefin Brink.

 

Rapporten pekar också på att det finns stora skillnader i de kollektivavtalade villkoren mellan offentliga och privata vård- och omsorgsverksamheter. Det handlar bland annat om ersättning för arbete på obekväm arbetstid och schemaändringar med kort varsel.

 

– Det går att göra vinst på vården genom att skära ner på personalen. Det leder till ökad stress och sämre arbetsmiljö. De stora vinnarna är aktiebolag som ägs och drivs av män, inte kvinnliga småföretagare eller personalkooperativ, säger Josefin Brink.

Ladda hem och läs rapporten (pdf).

Kontakt:

Josefin Brink, riksdagsledamot, 0702-40 42 92

Lina Hultman, kvinnopolitisk sekreterare, 08-786 64 04

Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv