8 mars – En historisk tillbakablick

Den andra internationella kvinnokonferensen ägde rum i Köpenhamn 1910, på initiativ av Clara Zetkin. Där antogs ett förslag om att man skulle instifta en speciell kampdag för kvinnor, en internationell kvinnodag. Denna dag skulle firas varje år i varje land på samma dag och kvinnor skulle framföra sina krav i kampen för sina rättigheter. Huvudkravet var kvinnlig rösträtt.

 

  Den 12 maj 1912 firades kvinnodagen både i Sverigeoch i andra europeiska länder. Under de första åren varierade datumen, eftersom dagen alltid skulle vara på en söndag – den enda dagen arbetare hade möjlighet att delta i möten och demonstrationer.

1917 är ett viktigt årtal i kvinnodagens historia. Så här beskriver Alexandra Kollontaj det: "Hunger, köld och krigets prövningar gjorde slut på arbetar- och bondekvinnornas tålamod i Ryssland. Den 8:e mars 1917 på Arbetarkvinnornas dag, marscherar de modigt ut på Petrograds gator." Hon skriver vidare: " 8:e mars är en historisk och minnesvärd dag för arbetare och bönder, för alla ryska arbetare och för alla världens arbetare. På denna dag bröt den stora februarirevolutionen ut år 1917. Det var Petrograds arbetarkvinnor som började revolutionen."

På Internationalens andra internationella kvinnokonferens beslutade att kvinnodagen hädanefter skulle firas den 8:e mars, till ära för de ryska kvinnorna.

Efter den ryska revolutionen splittrades arbetarrörelsen på många håll i en socialdemokratisk rörelse och en kommunistisk. Clara Zetkin reorganiserade Kominterntrogna Internationella Kvinnosekretariatet, som kom att tillhöra den kommunistiska rörelsen, och tog kvinnodagen med sig. Den socialdemokratiska rörelsen tog avstånd från kvinnodagen eftersom den firades 8:e mars till minne av februarirevolutionen i Ryssland.

Under mellankrigstiden fick kvinnor rösträtt i de allra flesta europeiska länder och kraven kom mer att handla om ekonomisk jämställdhet och rättvisa för kvinnor. Dock förbjöds firandet av den internationella kvinnodagen i fascistiska och nazistiska länder och kvinnodagen blev där en del av kampen mot fascism och nazism.

Under 1960-talets slut och början 1970-talet växte en ny kvinnorörelse fram i västvärlden, som kom att prioritera kvinnofrågan på ett annat sätt än tidigare då klasskampen varit överordnad kvinnokampen. Nu återupptogs 8:e mars av en bredare grupp kvinnor och blev en mer allmän tradition och kvinnokampdag.

1975 anordnade FN för första gången en internationell kvinnokonferens i Mexico och där föreslogs att 8:e mars skulle bli en internationell högtidsdag. En resolution om detta antogs av FN:s generalförsamling 1977.

Än idag manifesterar och demonstrerar miljontals kvinnor världen över på den internationella kvinnodagen, 8:e mars, och sätter kvinnofrågor på dagordningen genom att protestera mot det systematiska kvinnoförtryck som fortfarande pågår.

Lisa Oderstam
distriktsstyrelsen, V-Göteborg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv