EU-brevet från Vänsterpartiet vecka 7/07

Ja till abort i Portugal , Kampen mot klimatförändringar , Resolution om Lissabonstrategin, CIA-utskott kritiserar Sverige, Kampen mot terrorism är rapportens underrubriker.

 

_________________________________________________

 

 

Ja till abort i Portugal

 

Söndagen den 11 februari vann ja-sidan i Portugals folkomröstning om abort. Omröstningen handlade om att avkriminalisera abort och låta kvinnor avbryta ofrivilliga graviditeter, och hälso- och sjukvårdsinstanser att utföra aborter, upp till tionde veckan. 59,3 procent röstade för abort och 40,1 procent röstade emot. Det låga valdeltagandet, 43 procent, var ändå högre än 1998 års abortomröstning då bara 31 procent röstade.

– Jag är mycket glad för de portugisiska kvinnornas skull och det här är en betydelsefull seger. En del av mina portugisiska kollegor har kämpat för rätten till abort i 20 år, säger EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson (v) och andre vice ordförande i EU-parlamentets kvinnoutskott.

 

Kampen mot klimatförändringar

Under sessionsveckan i Strasbourg beklagade EU-parlamentet avsaknaden av tydliga mål i kommissionens energi- och klimatpaket, och antog under onsdagen en resolution som anser att strategin för att bekämpa problemen med klimatförändringar bör baseras på två centrala mål:

– världens medeltemperatur kan inte tillåtas öka med mer än 2 grader i förhållande till förindustriell tid

– före 2020 ska utsläppen ha minskat med 30 procent i förhållande till 1990 års nivå och före 2050 ska en minskning på omkring 60-80 procent ha nåtts.

Den 8-9 mars kommer EU:s politiska elit att samlas i Bryssel för att diskutera kommissionens förslag till energipolitiska riktlinjer, där klimatförändringar spelar en avgörande roll.

 

Resolution om Lissabonstrategin

EU-parlamentet antog under onsdagen en resolution angående Lissabonstrategin som insisterar på en mer dynamisk arbetsmarknad, innovation och en aktiv energipolitik med gemensamma mål. Ledamöterna från den konservativa, den liberala och den socialistiska gruppen poängterade att de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna är nära förbundna och efterlyste större deltagande från nationella parlament i kampen för en ökad sysselsättning och tillväxt.

Lissabonstrategin antogs 2000 och omfattade ett paket med åtgärder som syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi till 2010.

Eva-Britt Svensson (v) är kritisk menar att den begynnande ekonomiska tillväxten och sysselsättningsökningen i Europa under de senaste åren handlar om visstidsanställningar och låglönejobb.

– Vi går mot en utveckling där allt fler människor måste ta flera jobb för att klara sin försörjning. Särskilt kvinnor och unga drabbas. Det är inte acceptabelt. Vi måste kämpa för trygga anställnignsformer och bra jobb, säger Svensson. 

 

CIA-utskott kritiserar Sverige

Under onsdagen antog EU-parlamentet det tillfälliga CIA-utskottets utredning kring CIA:s användning av europeiska länder för hemliga transporter och illegal internering av fångar. Minst 1 245 flygningar i CIA:s regi har skett i europeiskt luftrum eller inneburit landningar vid europeiska flygplatser mellan slutet av 2001 och slutet av 2005. CIA-rapporten är ovanligt skarp och framhåller respekten för mänskliga rättigheter. För Sveriges del innebär det en svidande kritik mot bortförandet och tortyren av de asyslökande Ahmed Agiza och Mohammed Al Zery i december 2001. Utskottet konstaterar att Sveriges agerande strider mot både svensk lag och FN-konventionen mot tortyr. Jens Holm (v) har suttit som ledamot i CIA-utskottet:

– Jag är mycket glad att vissa politikers försök att urvattna rapporten röstades ner. Nu måste den svenska regeringen omedelbart verkar för upprättelse för Agiza och Al Zery. Allt annat vore en skandal och ett hot mot den individuella rättssäkerheten i Sverige.  

 

Kampen mot terrorism

Under torsdagen antog EU-parlamentet ett betänkande om den externa dimensionen av kampen mot terrorism. Betänkandet som författas av en spansk socialist stöddes av 500 ledamöter medan 63 var emot. Samtliga närvarande ledamöter från vänstergruppen GUE/NGL röstade emot betänkandet. Vänsterpartiets Jens Holm kommenterar utfallet av omröstningen:

– Det är bedrövligt men inte förvånande att se att den här typen av obalanserade texter som stigmatiserar vissa särskilda grupper och som tror att terrorism kan motverkas genom att EU följer i USA:s fortspår får ett så pass stort stöd i parlamentet. 

 

_________________________________________________
För mer information, besök www.vguengl.org
För prenumeration/avanmälan av EU-brevet;
www.vansterpartiet.se/vp/13563,listserver.cs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv