V studerade effekten av jobbpolitik i Norrköping

Ledande politiker från Vänsterpartiet i Östergötland har haft en studiedag i Norrköping.

Det är kommunalrådet Kerstin Hildebrand som bjudit in partikollegorna till
en studiedag om arbetsmarknadspolitiken och dess effekter på arbetslösa i
Norrköping.

– Det är viktigt för oss att få en gemensam bild av situationen, säger
riksdagsledamoten Torbjörn Björlund från Norrköping. Nu när regeringen
fortsätter sitt korståg mot både arbetande och arbetslösa vill vi visa att
vi lyssnar på de arbetslösa och vilka tankar och idéer de har.

Gruppen har besökt REKO och talat med deltagare i olika
arbetsmarknadsåtgärder och även gjort besök på Ungdomsresursen och
Utvecklingsgruppen.

– Många arbetslösa undrar hur de ska överleva när de blir utförsäkrade
eller får kraftigt sänkt ersättning, säger Kerstin Hildebrand. Vi i
kommunen har lyckats lindra effekterna av den borgerliga politiken men det
är uppenbart att fler norrköpingsbor kommer att hamna i ett utanförskap.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv