Wiwi-Anne rapporterar till partimedlemmar och övriga Bohuslänbor från Riksdagen

-Jag hoppas att ni som finns i distriktets olika hörn hör av er med tips på intressanta studiebesök och andra arrangemang ni tycker jag ska delta i, skriver bla waj i sitt brev.

 
Hej alla kamrater!

Det var en tuff höst efter valnederlag och nytt uppdrag som riksdagsledamot. Därav inga rapporter om vårt och mitt arbete där. Men nu har jag landat någorlunda och kommer i fortsättningen att skicka lite rapporter om både stort och smått.

Jag sitter alltså som ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet där jag mest har hand om klimatfrågor, hav och fiske.Vi har inte alltid så lätt att komma ut i miljöfrågor, vilket är oförtjänt då vi har mycket bra miljöpolitik. Vi har ju ett parti med miljö i partinamnet…men vi ångar på och Lasse Ohly har också ett genuint intresse för frågorna. Kommande torsdag ska vi träffa Svante Axelsson från Svenska Naturskyddsföreningen för att utbyta erfarenheter.

Nyligen fick jag en guidad tur – per bil av Bohusbanan -med hjälp av Seko –  inför min interpellation angående Bohusbanan. Typiskt nog också i ett av vinterns fåtaliga snöglopp. Det ser nu ut som om regeringen kommer att lägga en del pengar tillsammans med regionen på att automatisera sträckor som idag fungerar som på 1800-talet. Men mer krävs för att öka resandet och för att flytta gods från väg till järnväg. Vi ska hålla grytan kokande.

Tillsammans med Kalle Larsson och  Marianne Berg var jag i Nairobi på World Social Forum i januari. En särskild rapport från WSF kommer inom kort.

Jag hoppas att ni som finns i distriktets olika hörn hör av er med tips på intressanta studiebesök och andra arrangemang ni tycker jag ska delta i.

Slutar med en liten rapport från de senaste diskussionerna i vår riksdagsgrupp

Riksdagsgruppen har på Josefin Brinks förslag (Josefin är ledamot av arbetsmarknadsutskottet) – skickat in ”Begäran om aktuell debatt”, till Talmannen. Överskriften; ”Flykten från A-kassan” av kända skäl. När och om den blir är inte fastställt ännu.

Riksdagsgruppen har också haft ingående diskussioner angående utdrag ur belastningsregistret med anledning av en proposition där regeringen vill att alla som söker arbete på HVB-hem – hem för vård och boende – ska visa utdrag ur belastningsregistret men även bara misstanke om vissa brott. Och räckan brott som regeringen vill ska gälla är mycket lång och gäller allt från mord till häleri.
Efter ingående diskussioner beslöt gruppen att samma regler som gäller för förskola och grundskola bör gälla. Det vill säga, ska gälla för grova brott som mord, narkotikabrott och misshandel tex. Regeringen har aviserat att man vill att tex även de som söker arbete på sjukhus ska kunna visa dessa utdrag. Inte problemfritt då vi ju menar att brott som man avtjänat straff för inte ska ligga en person i fatet resten av livet. Diskussionen kommer säkert att återkomma.

I spåren av detta och andra integritetsinskränkande åtgärder att belysas i det delbetänkande som  intgritetsskyddskommittén snart kommer med.
Integritetsskyddskommitténs uppgift är inte att studera enskilda lagförslag, utan har i uppgift att kartlägga omfattningen av integritetskränkande åtgärder i stort – översyn av all lagstiftning.
Upprinnelsen till delbetänkandet är den bordläggning av ”Buggningslagen” som MP, V, C samt KD lyckades genomdriva under förra mandatperioden.
Integritetsskyddskommitténs delbetänkande kommer att behandla polisiära frågor och kommitténs arbetsmetod har varit att undersöka huruvida de olika lagförslagen har beaktat följande tre steg; a) polisiär nytta b) integritetsskador c) en vägning av dessa två faktorer mot varandra.

Integritetsskyddskommittén kommer i sitt delbetänkande att skriva att det regelmässigt är väl utrett den nytta som integritetskränkande åtgärder kan komma att få – men att det systematiskt saknas utredningar om vilken skada det innebär för den enskildes integritet med förslagen, och således finns ej heller någon möjlighet att väga integritetskränkningen mot nyttan med förslagen.
Som allmän anmärkning avser kommittén att påpeka vikten av att lagstiftaren inte undandrar sig ansvaret att utreda integritetskränkningen genom att hänvisa till nyttan med de föreslagna åtgärderna – detta oavsett om nyttan är behjärtansvärda ändamål såsom rikets säkerhet, grov brottslighet, etc.

Hälsningar

waj

Wiwi-Anne Johansson (v)
Ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

Telefon 08 786 57 12
Mobil 0705 76 45 76
Sveriges Riksdag
100 12  Stockholm
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv