Vi behöver en bostadsförmedling NU!

En tapper skara demonstrerade i regn utanför stadshuset och överlämnade öppet brev till ledamöterna. Efter votering beslutade kommunfullmäktige med 31 röster avslå en bostadsförmedling i Mölndal, medan 29 var för.

  

Efter att hört bostadsdebatten i Mölndals kommunfullmäktige på onsdagskvällen den 31 januari, så var debatten polariserad. De borgerliga sa nej till bostadsförmedling i Mölndal, medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna å ena sidan för en bostadsförmedling.

 

– Vänsterpartiets representant Jan Kronberg tog upp problemet för främst ungdomar som i dag får bo hemma långt upp i åldrarna eftersom bostaden är både dyr och svår att få. Han nämnde besöket i Kungsbacka där man har en bostadsförmedling i samarbete med bostadsföretagen som fungerar mycket bra och är aktiv. Bl.a. nämnde han hur man även försöker lösa bostadsproblem vid skilsmässa, där bostadsförmedlingen samarbetar med bostadsföretagen för att skaffa lägenheter.

 

I debatten påtalades Marita Aronsson (fp) från de borgerliga att hon varit med och lagt ned bostadsförmedlingen 1993 och det var det bästa som gjorts för det fungerade inte och så var det dyrt. Åke Nises (v) kontrade med att påminna att det inte är en sådan bostadsförmedling som vänsterpartiet förespråkar, utan vi vill ha en aktiv bostadsförmedling som skall självfinansieras. Även Inga-Lill Görloff (s) betonade att vi har i dag en kostnad på 14 miljoner kronor för att hjälpa människor med bostad av sociala skäl, så visst kostar det.

 

– Boplats Göteborg var alternativet som de borgerliga förespråkade och som även Mölndals Bostäder har anslutit sig till. Problemet är att det är svårt att få någon bostad denna vägen det kan som Jan kronberg (v) sa vara ett är rent lotteri, vilket han gav exempel på.

På den borgerliga sidan påtalade Hans Bergfelt kommunalråd (m), att Boplats Göteborg kan bli bättre. Att det byggs för lite var nog de flesta överens om och att få en lägenhet kan va svårt.

 

En fundering över den borgerligas bostadspolitik är slopandet av stadsbidragen, vilket kommer att leda till dyrare lägenheter i nybyggnadsproduktionen och ställer allt fler utan bostad för främst ungdomar. Frågan är i vad mån hyreslägenheter kommer att byggas med tanke på de ökade kostnaderna.

 

Votering begärdes och det borgerliga avslagsyrkande och stöd för kommunstyrelsens förslag fick 31 röster medan 29 för en bostadsförmedling.

Debatten om en bostadsförmedling tog i stort sett upp huvuddelen av fullmäktiges totala tid på drygt en timma och som avslutades strax efter klockan 19.00.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv