Piskor och hårdare tag får inte folk i arbete

Regeringens utredare Sture Korpi presenterar i sitt betänkande ”Från socialbidrag till arbete” en rad förslag för att underlätta övergången från försörjningsstöd till arbete. Josefin Brink menar att utredningen tydligt visar att det är samverkan och positiva incitament som behövs – inte piska och hårdare tag.

 

– Det är intressant att utredningen så tydligt tar fasta på att det redan idag finns mycket tydligt ställda krav på socialbidragstagare att söka arbete och att skärpningar i denna riktning inte är lämpliga, säger Josefin Brink.

Den omdiskuterade så kallade Skärholmsmodellen, där den som kan utföra enklare jobb inte beviljas något socialbidrag, avfärdas helt av utredningen. Den viktigaste slutsatsen är snarare att människors beroende av socialbidrag i hög grad har att göra med brister i skolan och inom arbetsmarknadspolitiken. Därför lägger rapportförfattaren förslag som bland annat handlar om bättre yrkesvägledning och praktikmöjligheter i skolan, förbättrat arbetssätt på arbetsförmedlingarna, stärkt rehabilitering och ökad finansiell samordning mellan lokala aktörer. 

– Även om det finns tveksamma förslag i utredningen utgör den ett bra underlag för att hitta lösningar på hur samhället kan förebygga och åtgärda social och ekonomisk utslagning. Rapportens slutsatser visar också att den linje som regeringen slagit in på är fullständigt felaktig, säger Josefin Brink.

– Att individualisera problemet med arbetslöshet och piska in utsatta människor på arbetsmarknaden genom att minska deras livsutrymme leder ingen vart.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv