Vänsterpartiets förslag till remissyttrande om den så kallade stopplagen för sjukvården.

S-C-Fp-majoritetens förslag tog bara fasta på den kommunala självstyrelsen, och nämnde inte själva sakfrågan, där ju socialdemokraterna egentligen vill behålla lagen.

 

  Regionstyrelse

2007-01-16  Yrkande
Yrkande remiss 

Det kommunala självstyret är en viktig del av den svenska demokratin och en förutsättning för Västra Götalandsregionen. Att bevara och inte beskära den kommunala självstyrelsen är viktigt. Samtliga av de bitar som regeringen nu vill ta bort från Hälso- och sjukvårdslagen är så viktiga att de faktiskt legitimerar en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. En solidariskt finansierad vård är ett absolut måste för en sjukvård efter behov. Offentligt drivna regionsjukhus är en garanti för en demokratiskt styrd vård.

Den svenska hälso- och sjukvårdspolitiken har tidigare bedrivits i relativt stor enighet om principerna att vården ska ges på lika villkor, efter behov, styras demokratiskt och vara solidariskt finansierad. Denna relativa enighet vill nu regeringen bryta upp.

Regeringen använder en illa underbyggd argumentation om vinstens roll och innehåller märkliga resonemang om att samordning förenklas av privatisering. Det kanske starkaste argumentet mot regeringens förslag handlar om att man nu öppnar för försäkringslösningar och genvägar in i sjukvården, vilket på ett tydligt sätt bryter mot en solidariskt finansierad hälso- och sjukvård efter behov. Det möjliggörs nu att skapa gräddfiler för medborgare som haft råd att skaffa privata sjukförsäkringar. Vi säger nej till ett systemskifte inom svensk sjukvård.

Vi avfärdar därför alla regeringens förslag till förändringar och vill att begränsningarna ska fortsätta gälla.

Förslag till beslut:Ovanstående förslag antas som yttrande över departementspromemorian ”Driftformer för sjukhus”.

Vänersborg 2007-01-16

Annette Ternstedt (v)

Annette Ternstedt
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv