Sälj inte ut de statliga bolagen

(Ur Flamman) En utförsäljning av statliga bolag kommer att göra folket fattigare. De förväntade utdelningarna från bolagen är större än de besparingar som regeringen räknar med i form av lägre räntor för statsskulden.

 

– Regeringen slumpar ut våra tillgångar och statskassan går miste om miljarder som behövs för välfärd och framtidsinvesteringar, säger Ulla Andersson, vänsterpartiets finanspolitiske talesperson.

Vänsterpartiet menar att utförsäljningen är ett väldigt rofferi som döljs i ekonomiprosa, vilket är i linje med regeringens politik i övrigt. Ulla Andersson tycker att utförsäljningarna är ideologiskt motiverade och försvagar den svenska ekonomin.

– De som kommer att köpa de här aktierna är i slutändan sådana som redan sitter på stora kapital. Det är de grupperna som regeringen vill gynna. Det troliga är dessutom att exempelvis Nordea och SBAB köps upp av privata storbanker. SBAB har bidragit till att pressa räntorna på bolånemarknaden, men den rollen försvinner vid en utförsäljning, anser Ulla Andersson.
– TeliaSoneras utförsäljning kommer antagligen att leda till att någon annan telejätte blir ännu större. Konkurrensen kan minska, och eventuella stordriftsfördelar tillfaller privata storinvesterare istället för svenska folket. Det här är omfördelningspolitik när den är som sämst, säger Ulla Andersson.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv