Vänsterpartiet nominerar "Årets Grävskopa".

I ett brev till Svenska byggnadsvårdsföreningen ber Vänsterpartiet Mölndal (Lennart Svensson) hjälp med att väcka opinion mot rivning av de två hyreshusen på Smörräntegatan.

 

Lennart Svensson representerar Vänsterpartiet i kommunstyrelsen i Mölndals stad och har i ett brev till Svenska byggnadsvårdsföreningen begärt hjälp, då han befarar att Mölndal kommer att genomföra en rivning av 2 hus med stort bevarandevärde. Om detta sker tycker han att Mölndalsbostäder AB och Mölndals stad borde vara en stark kandidat för "Årets grävskopa".

Enlig föreningens regler för utdelande av Årets grävskopa skall den

"tilldelas någon som förstört eller skadat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på ett sätt som strider mot föreningens strävan att verka för god byggnadsvård".

– Vänsterpartiet var det enda parti som i Kommunstyrelsen röstade för att byggnadsminnesförklara Mölndals två äldsta kommunägda hyreshus.

Vi delade Länsstyrelsens bedömning att: "kvarteret. Celcius 7 och 8 kan uppfylla kravet i kap.3 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. om att vara synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde och att en byggnadsminneförklaring därför kan vara motiverad."

 

Bifogar länk till Svenska byggnadsvårdsföreningen

http://www.byggnadsvard.se/

 

"Hej! Jag heter Lennart Svensson och representerar Vänsterpartiet i kommunstyrelsen i Mölndal.

Vi ber er om hjälp då vi befarar att Mölndal kommer att genomföra en rivning av 2 hus med stort bevarandevärde. Om detta sker tycker vi att Mölndalsbostäder AB och Mölndals stad borde vara en stark kandidat för "Årets grävskopa".

Det gäller två flerbostadshus byggda 1917 som kan komma att rivas.

Mölndalsbostäder som äger fastigheterna vill riva då de anser att det inte är försvarbart att renovera fastigheterna. I förslaget till ny detaljplan finns 2 nya men högre bostadsfastigheter planerade.

 

Frågan om byggnadsminneförklaring har rest i samband med ändring av planen.

 

Länsstyrelsen genom Agnes Kempe har yttrat sig för bevarande och hänvisar bl.a. i sitt yttrande att i den kulturhistoriska utredning som Archidea (projeknr 06075) gjort pekar på att husen är i sådant skick att de går att återställa med "normalt underhållsarbete". Länsstyrelsen samlade bedömning är husen uppfyller kraven i kap 3 lag (1988:950).

 

Mölndals Kultur- och Fritidsnämnd har liksom Bohusläns museum har båda yttrat sig för bevarande.

 

När Länsstyrelsen begärde in yttrande från Mölndals kommun har Kommunstyrelsens planeringsutskott (2006 11 07) samt Kommunstyrelsen (20061129) lämnat svar där de inte förordnar ett bevarande. Kommunstyrelsens beslut lyder bl.a.: "Kommunstyrelsen bedömer att byggnaderna trots sina kvaliteter inte är så märkliga att de kan förklaras som byggnadsminne". (2006-11-29 ärende 34 Dnr 322/06 822)

 

Vi skulle gärna vilja att ni hjälper oss att bevara dessa fastigheter.

Bifogar kommunstyrelsens handling".

 

För Vänsterpartiet Mölndal Lennart Svensson

Tel. Arb.  031-7088104

Tel. mob. 0708-808080

E-post [email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv