EU-brevet från Vänsterpartiet

I samarbetet mellan EU och före detta europeiska kolonier i Afrika, Karibien samt Stilla havet (AVS) finns en särskild parlamentarisk församling som sammanträder ett par gånger per år, där bland andra vänsterpartiets Jens Holm är ordinarie ledamot.

 

 

 Förhandlingarna om Reach bröt samman
Förhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen om den nya kemikalielagstiftningen Reach bröt samman på måndagskvällen. Parlamentets miljöutskotts ordförande avbröt trepartsförhandlingen efter en timme. Det finska ordförandeskapet hade kommit med ett försenat kompromissförslag måndag morgon. På kvällen samma dag startade trepartsförhandlingarna. Alla Reachansvariga ledamöter från parlamentets partigrupper var då överens om att kompromissförslaget från ministerrådet inte var bra nog. "Jag är inte främmande för att ge och ta i en förhandling" säger Jens Holm. "Men rådet ville ge alldeles för många väldigt giftiga ämnen undantag från ersättningsprincipen, så att de bara ska behöva hållas under så kallad tillräcklig kontroll. Jag kan inte ta på mitt samvete att låta industrin fortsätta med hormonstörande och cancerframkallande ämnen trots att det finns mindre farliga alternativ."

 

Prostitution handlar om att köpa en annan människa
Mäns efterfrågan på prostituerade handlar inte om sexuella behov. Det var en av slutsatserna vid ett seminarium om trafficking och prostitution i EU-parlamentet på onsdagen. Seminariet anordnades av Eva-Britt Svensson (v), EU-parlamentariker, tillsammans med Carl Schlyter (mp) och Maria Carlshamre (fi). De män som köper tjänster av prostituerade söker annat än sex, detta är människor som vill äga en situation, berättade Jonas Trolle, polis som arbetat med trafficking i tolv år. Det handlar om att ha makten över en annan människa och bestämma vad de ska göra under en halvtimme eller en timme. På seminariet kom det också fram att den svenska sexköpslagen har minskat mängden av trafficking i Sverige. "Om det inte finns någon efterfrågan finns det inget utbud" säger Eva-Britt Svensson. "Sexköpare som tycker att de köper sex av frivilligt prostituerade sponsrar i själva verket trafficking och organiserad brottslighet."

 

Funktionshindrade kvinnor dubbelt diskriminerade
Kommissionens handlingsplan för  funktionshindrade bör ta särskild hänsyn till personer som är utsatta för dubbel diskriminering. Det anser EU-parlamentet enligt ett beslut på torsdagen. EU-parlamentet beslutade att stödja kravet från kvinnoutskottet att särskilt uppmärksamma situationen för personer som diskrimineras på flera sätt, som exempelvis funktionshindrade kvinnor. Kravet ingår i ett yttrande från parlamentet om kommissionens meddelande om funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den europeiska handlingsplanen 2006-2007. "Såväl kvinnors som funktionshindrades rättigheter är mycket eftersatta i EU" säger Eva-Britt Svensson, vice ordförande i kvinnoutskottet. "Därför är det bra att parlamentet särskilt pekar ut problemet med denna dubbla diskriminering."

 

Möte med utvecklingsländer
I samarbetet mellan EU och före detta europeiska kolonier i Afrika, Karibien samt Stilla havet (AVS) finns en särskild parlamentarisk församling som sammanträder ett par gånger per år, där bland andra vänsterpartiets Jens Holm är ordinarie ledamot. Det senaste mötet arrangerades under vecka 47 i Bridgetown i Barbados, där ett stort antal parlamentariker från EU-parlamentet samt ledamöter från nationella parlament i AVS-länderna deltog. På agendan stod behandling och antagande av resolutioner kring bland annat spridning av lättare vapen samt vatten i utvecklingsländer. Kring resolutionen om vatten hade vänstergruppen gruppen GUE/NGL lämnat in en rad ändringsförlag som syftade till att tydliggöra det offentliga ansvaret för distribution av vatten samt att vatten inte bör ses som en handelsvara som andra. På mötet genomfördes även utfrågningar av EU-kommissionen samt diskussion med WTO:s generaldirektör Pascal Lamy.
_________________________________________________
För mer information, besök www.vguengl.org
För prenumeration/avanmälan av EU-brevet;
www.vansterpartiet.se/vp/13563,listserver.cs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv