Svensk kampanj för Nicaragua

Ge fattiga länder rätt till sin egen utveckling. Den svenska regeringen och IMF måste sluta bromsa Nicaraguas utveckling. Detta menar Forum Syd. (Ur Flamman)

 

De senaste åren har andelen barn som går i skolan i Nicaragua sjunkit. Trots det anser IMF att landet satsat för mycket pengar på utbildning och utbetalningar av har stoppats.

Sveriges representant i IMF:s styrelse har hittills inte agerat för att kraven som ställs ska ändras, uttrycker sig Forum Syd.

Över 30 organisationer

Över 30 svenska organisationer kräver därför att den svenska regeringen ska föra en politik som ger fattiga länder rätt att i demokratiska beslutsprocesser formulera sin egen politik för fattigdomsbekämpning.

Kampanjen anser att Sverige och samarbetsländerna har gemensamt ansvar för att biståndet är effektivt och gynnar demokrati, mänskliga rättigheter, miljö samt bekämpning av fattigdom och korruption.

Sjunkande andel skolbarn

I Nicaragua har andelen barn som går i grundskolan sjunkit från 85 procent till 80 procent under de senaste tre åren. Utvecklingen går alltså i motsatt riktning mot FN:s millenniemål som säger att alla barn har rätt till utbildning. IMF:s politik beslutas av styrelsen, där Sverige finns med. Men Sverige har hittills inte agerat för att kraven som ställs ska ändras, anser Forum Syd, till skillnad från bland andra Storbritannien och Norge. Under ett lunchmöte på onsdagen uppmärksammades rapporten ”IMF, Nicaragua och Sveriges roll”, tillsammans med den nya kampanjens krav på den svenska regeringen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv