Fackklubbar kräver politisk strejk

(Ur Flamman) Enda sättet att förmå regeringen retirera. Så förklaras de allt hårdare fackliga kraven på politisk strejk till förmån för a-kassan. Fullständigt fel väg, menar TCO-basen.

 


Politisk strejk. Det kravet ser ett antal fackklubbar som det enda gångbara och realistiska när nu a-kassan hotas.

Att skriva på namninsamlingar och demonstrera ses visserligen som hedervärt, men att dessa aktioner skulle få någon egentlig sprängkraft, det betvivlas starkt. Bland de fackförbund som kräver en politisk strejk, förslagsvis i samband med de riksomfattande protester LO planerar den 14 december, återfinns Volvo Umeverken, IF Metalls avdelningar i mellersta Norrland, södra Västerbotten och Bergslagen, de nio klubbarna i Gruvarbetarnas riksförening samt ett antal Seko-klubbar i Stockholm och annorstädes.

LO ska uppvaktas

Människorna bakom det så kallade Måndagsupproret planerar att uppvakta LO, när dessa har möte nu på måndag klockan tolv.
Detta i ett försök att förmå LO centralt att stödja planerna på politisk strejk.
Vid denna tidnings pressläggning var det inte klart hur denna uppvaktning ska utforma sig (fortlöpande information återfinns på www.mandagsupproret.se), men man hoppas på att många människor ansluter sig.
– År 1992 svarade LO positivt på en liknande uppvaktning, och då fick vi ut 200 000 personer på 200 orter i protest mot Bildt-regeringens attacker. Nu kan det bli likadant, menar Arne Johansson, redaktör på tidningen Offensiv.

”Kommunistsnack”

Måndagsupproret går vidare på Mynttorget intill riksdagshuset i Stockholm.
När människor samlades för tredje gången i måndags var talarna eniga om att man från LO-toppen hittills varit alltför lama, när inget stöd till politisk strejk aviserats.
Lars Isaksson från grafikerförbundet sa att han egentligen borde stått på en sillåda iklädd vadmalskostym, som en ny August Palm, för enligt hans mening kändes det som en helt ny arbetarrörelse borde byggas om från början. Hans kritik mot socialdemokratins slapphet innan valet var hård, men även vänsterpartiet fick sig en släng.
– Vänsterpartiet ägnade sig åt ett kommunistsnack som tog flera procent ifrån dem, menade Lars Isaksson från talarstolen, och lade till vilken skam det är när världens mest fackligt organiserade folk, med de rikaste strejkkassorna, inte rör sig en millimeter då det verkligen gäller.

Exploderande lögndetektor

Hasse Nilsson, huvudskyddsombud på Lärarförbundet, menar å sin sida att skulle man sätta en lögndetektor på högerregeringen, skulle den explodera i en massiv härdsmälta, eftersom dess vurmande för den svenska modellen med starka fackföreningar inte är att lita på.
– De ser ju nu att folk lämnar facket, så om de skulle vara ärliga i sitt prat, så borde de dra tillbaka sitt förlag till försämrad a-kassa, anser Hasse Nilsson.
Men är det ändå inte så att svenska folket faktiskt röstat ja till denna politik?
– A-kassan nämndes med ett par meningar i borgarnas så kallade arbetslinje, men det förekom ingen analys av vad det hela skulle få för följder. Och vad folket egentligen tycker ser man nu i opinionssiffrorna, där vänsterblocket återigen leder stort.

Varför är det viktigt med politisk strejk?
– Det är enda sättet att förmå regeringen retirera mer än bara kosmetiskt. Visar vi inte handlingskraft nu, så blir nästa steg en attack på kollektivavtalen, med mer och mer jobb och lägre och lägre löner i framtiden.

TCO skeptiskt

Från TCO-håll är man dock av annan mening. Förbundsordförande Sture Nordh betecknar strejkvapnet som ”fullständigt fel från början till slut”. Politisk strejk ska enligt Nordhs mening endast tas till när demokratin är hotad.
– Skulle vi strejka för det här ser det ut som vi inte accepterar demokratiska beslut. Strejkar vi nu, så försvagar det oss och ger våra motståndare en ursäkt att avfärda oss, säger Sture Nordh till Flamman.
Istället kommer flera av TCO-förbunden att sluta upp vid LO-manifestationer i december.
– Även om budgeten klubbas igenom som tänkt den 20 december, så är det inte slut. I januari kommer folk att inse vad det egentligen är som hänt, säger Sture Nordh.
LO planerar å sin sida än så länge en rad aktioner runtom landet 14 december.
Många medlemmar i LO-förbunden har hört av sig, liksom många artister som vill hjälpa till.
Manifestationen i Stockholm blir under lunchtid. Från flera distrikt kommer folk att bussas alternativt färdas med tåg till Stockholm (i skrivande stund diskuteras detsamma med Norrbotten som utgångspunkt), och på en lång rad orter kommer manifestationer att anordnas lokalt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv