LO får fler medlemmar

(Ur Flamman) Regeringen vill skapa instabilitet och slår dövörat till mot facket. Den kritiken framkom i samband med att LO träffades i Stockholm.

 (2006-11-02)

– Vi har fått en arbetarfientlig regering, och frågan är om de vill skapa den stabilitet som krävs för en bra avtalsrörelse.
Så säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin till Flamman efter Landsorganisationens representantskap i Stockholm. De olika LO-förbunden hade samlats i Folkets hus för att fastslå motioner och dryfta den kommande avtalsrörelsen, men också för att anta ett gemensamt uttalande angående regeringens planerade förändringar i a-kassan.
Manifestation att vänta
Lundby-Wedin menade visserligen att avtalsrörelsen var representantskapets viktigaste punkt, men utan tvekan var a-kasseförändringarna det övergripande tema som genomsyrade mötet. LO-ordföranden skrädde inte orden i frågan om huruvida borgarna gick till val på just försämrad a-kassa.
– Rent skitprat. Det fanns visserligen med i ett av dokumenten, men det borgarna gick till val på var sänkta skatter.
Wanja Lunby-Wedin menade vidare att regeringens syfte är att splittra löntagarna, men att detta ser ut att ha misslyckats, att döma av den starkare tillströmningen till facken.
Vilket som blir fackföreningsrörelsens nästa drag är osäkert, men klart är att man tänker sig någon form av manifestation i samband med budgetklubbandet 14 december.
– Vad detta kommer att innehålla beslutar styrelsen den 6 november, men vi har en mängd skäl att göra något, eftersom regeringen än så länge inte tycks ta minsta intryck av vad vi säger, menar Handelsanställdas förbunds ordförande Lars-Anders Häggström
V anmäler regeringen
Vänsterpartiet har anmält regeringen till konstitutionsutskottet efter a-kasseförslaget. I sin anmälan pekar partiordföranden Lars Ohly och riksdagsledamöterna Marianne Berg och Josefine Brink på Sveriges grundlag, regeringsformen, sjunde kapitlet, andra paragrafen: ”Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig.” De tre vänsterpartisterna anser att så inte har skett i denna fråga.
– En vecka är alldeles för kort för att de berörda parterna ska hinna yttra sig. Ett hafsverk, säger Marianne Berg.
När ärendet kommer upp på KU:s bord är ännu osäkert, men det måste ske innan riksdagen klubbar igenom budgeten. Och Marianne Berg har goda förhoppningar om att konstitutionsutskottets beslut kan leda vidare.
– Definitivt tror jag det. Det handlar ju om demokratins grundvalar att man inte kan genomföra ett systemskifte på så här kort tid.
I opinionen sjunker borgarna. Synovate/Temos oktobermätning, publicerad i Dagens Nyheter, visar att hade det varit val nu, så hade de rödgröna tagit hem segern med sina 48,6 procent mot högergruppens 46,7. Dagens Nyheter konstaterar att detta är anmärkningsvärt, eftersom valvinden brukar hänga med betydligt längre efter ett val. Dessutom påpekar man att det inte är de olika ministerskandalerna som lett till opinionsförskjutningen, utan snarare debatten kring just a-kassan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv