V-Mölndal: Överenskommelse om kommunala uppdragen

Vänsterpartiet har nu slutfört förhandlingarna mellan, socialdemokraterna och miljöpartiet. Det handlar om en valteknisk samverkan inför val av nämnder och styrelse för mandatperioden 2006-2010.

 

Överenskommelsen är nu klar mellan de tre partierna om uppdragen i kommunen under tiden 2006 – 2010

Med tanke på utgångsläget med bara fyra mandat för vänsterpartiet – men med mer röster än miljöpartiet – så har utdelningen i förhandlingarna blivit bra för båda partierna. Vänsterpartiet har med socialdemokraterna fört en förhandling om just kvalitén på uppdragen och får följande platser:

 

Vänsterpartiet

1 ordinarie i Kommunstyrelsen

1 adjungerande i Budgetberedningen, vilket innebär att man följer och deltar i budgetarbetet

1 ordinarie (arbetsutskottsplats) i Barnomsorgs- och Utbildningsnämnden

1 ordinarie (arbetsutskottsplats) i Vård- och omsorgsnämnden

1 ordinarie (arbetsutskottsplats) i Arbets- och Familjestödsnämnden

1 ordinarie och 1 ersättare i Gatunämnden

1 ordinarie i Kultur- och Fritidsnämnden

1 ledamot i Mölndals Energi AB

1 ledamot i Mölndals Bostäder AB

 

Det intressanta är att just få arbetsutskottsplatser i tre nämnder vilket gör att man får en mycket bra överblick. Bl.a. beredandet av ärenden underlättas samt ett nära arbete av nämndens utveckling.

Att få tillgång till att delta i budgetberedningens arbete är däremot mycket viktigt. Beredningen och planeringsförutsättningarna inför årens budgetarbete underlättas naturligtvis, samtidigt som man får en god kännedom om de ekonomiska förutsättningarna.

 

Miljöpartiet har fått tilldelats i huvudsak ersättarplatser. Däremot har de fått ordinarie i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och en i kommunrevisionen samt en ledamot i Mölndals Energi Nät AB. De får sammantaget följande platser:

 

Miljöpartiet

1 ersättare i Kommunstyrelsen

1 ersättare i Barnomsorgs- och Utbildningsnämnden

1 ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

1 ersättare i Arbets- och Familjestödsnämnden

1 ordinarie i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

1 ersättare i Gymnasienämnden

1 ledamot i Kommunrevisionen

1 ersättare i Handikapprådet

1 ledamot i Mölndals Energi Nät AB

 

I uppgörelsen framgår att vad det gäller övriga platser i styrelser, nämnder och bolag tillfaller de Socialdemokraterna. Detta gäller även tillkommande platser under mandatperioden, så tillsätts de av Socialdemokraterna.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv