Mångfald i Mölndal

Rubriken syftar på stadens samverkansprogram för människor med olika bakgrund i Mölndals stad. Konferensen vill inspirera till en fortsatt utveckling i riktning mot en ökad öppenhet och integration. Fredagen den 27 oktober kl. 08.30-15.00 på Fässbergs församlingshem.

 

 

Arrangör: Kultur och Fritid, Samarbetspartners är Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Anmäl görs till Bertil Larsson på tfn 315 16 41 eller på e-post: [email protected] senast den 17 oktober. (Ingen anmälningsavgift).

 

Rubriken syftar på stadens samverkansprogram för människor med olika bakgrund i Mölndals stad. Konferensen vill inspirera oss till en fortsatt utveckling i riktning mot en ökad öppenhet och integration.

 

2006 är också ett Mångkulturår där ett av målen är att på ett "bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner". (Citat: förordet till Agenda för mångkultur).

 

Programmet har ambitionen att presentera lokala exempel på goda mötesplatser, samt att vi gemensamt skall försöka utveckla arbetet mot ökad integration.

 

Målgrupper:

Politiker i nämnder, fullmäktige och kommunstyrelse. Anställda inom stadens förvaltningar samt representanter från studieförbund, kvinnonätverk i Åby, ungdomar i Bifrost, invandrarorganisationer, kyrkor med flera samt kommer en gymnasieklass att inbjudas.

 

Program

Moderatorerför dagen är våra två riksdagsledamöter Mona Berglund Nilsson och Marita Aronson.

 

Dramatisering. Vi ser oss själva – invandrade och infödda "mölndalingar" – i skrattspegeln. (Atelierteatern framför en scen ur föreställningen Nysvenska bilder).

 

Vi presenterar faktasiffrorom Mölndal från arbetsmarknad, invandring, enkäter etc.

Integration och mångkultur i Mölndal;Lokala exempel på goda mötesplatser:

  a) Från två bostadsområden

– Bifrost: Ungdomsprojekt och festival – ungdomar berättar

– Åby: Kvinnonätverk och näridrottsplats – projektdeltagare har ordet

  b) Träffpunkt Biblioteket: några bilder från Kållereds bibliotek

  c) Folkbildning som mötesplats för integration

  d) Fritidsgården: ungdomskultur för ökad mångfald

Lunch (ca 12.00 – 13.00)

 

Afrikansk musik: Papa Theo

Vi ser framåt! Hur uppnår vi ökad mångfald och integration? Hur utvecklar vi nätverk?

Arbete och samtal i grupper om konkreta åtgärder samt förslag och/eller skiss på handlingsplan för nästa halvår eller år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv