Ungdomars rätt till kollektivtrafik

Jan Alexandersson: Inom kollektivtrafiken är taxorna en ständig källa till debatt. Bra tycker vi från vänsterpartiet. En sådan debatt ger också näring till en bredare diskussion om hur vår gemensamma välfärd skall finansieras.

 

Taxan inom kollektivtrafiken bidrar nu till att finansiera mer än hälften av trafikens driftkostnader. Vi anser att taxans andel av finansieringen skall vara begränsad till ca 50 procent och resterande betalas solidariskt via skatten.

En låg taxa möjliggör för alla att välja kollektivtrafiken. De med låga inkomster har i mindre utsträckning egen bil och skall självklart inte missgynnas genom att resor med miljövänlig kollektivtrafik görs dyrare än resor med egen bil. Det skall löna sig att välja ett resealternativ som är miljövänligt.

Under en följd av år har vänsterpartiet drivit kravet om en rabatterad taxa för ungdomar upp till 25 år. Glädjande nog kan vi konstatera att också den politiska majoriteten i regionen nu delar vårt synsätt. I regionens budget för 2007 finns det med ett förslag som innebär att ungdomar i åldern 20-25 år skall erbjudas en rabatt på periodkort. Vi tror att en låg taxa för ungdomar stimulerar till att välja ett kollektivt resande även i vuxen ålder till gagn för miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet i våra tätorter.

Från vänstern vill vi också gå vidare genom att erbjuda ett särskilt sommarkort, för gruppen 20 – 25 år, för tre månader. Ett sådant kort skulle underlätta för att sommararbeta även med lite längre avstånd till arbetsplatsen men också ge förutsättningar för ett rikt socialt liv under sommarferierna.

En satsning på våra ungdomar inom kollektivtrafiken ser vi också som en investering i miljön och som ett bidrag till en hållbar framtid där miljöbelastningen minskat avsevärt jämfört med dagens situation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv