Vi JO-anmäler rapporten om de apatiska barnen

Regeringen tillsatte 2004 en nationell samordnare, Marie Hessle, med uppdrag att finna orsakerna till det livshotande tillstånd som drabbat hundratals barn i den svenska asylprocessen. Utredningen har förvanskat tre citat på ett mycket allvarligt sätt. Därför JO-anmäler idag Ulla Hoffmann och Kalle Larsson, riksdagsledamöter för vänsterpartiet, Marie Hessles tredje rapport för brott mot regeringsformen.

I en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten skriver Ulla Hoffmann och Kalle Larsson om beslutet att JO-anmäla den nationella samordnarens tredje rapport om de apatiska barnen, SOU 2006:49.
– I regeringsformen sägs att myndigheter i sin verksamhet skall ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Detta gäller även statens offentliga utredningar.
– Vi menar att Marie Hessles utredning inte har iakttagit den saklighet och opartiskhet som regeringsformen kräver, skriver man i Göteborgs-Posten.

– Det är helt uppenbart att citaten förvanskats i syfte att passa den simuleringsteori utredaren givit offentligt uttryck för innan hon förordnades att genomföra denna utredning. Det är svårt att se hur dessa förvanskningar kan stå i överensstämmelse med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, skriver de i sin anmälan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv