Vänsterpartiets förslag till budget 2007 för Mölndal

Bland V:s krav är en avgiftsfri grundskola. En i praktiken avgiftsfri grundskola är ett viktigt krav. Idag tas det ut avgifter för bland annat friluftsdagar och yrkande på att barnomsorgs- och utbildningsnämnden får 1,6 miljoner kr i utökad ram för att genomföra en avgiftsfri grundskola.

Vänsterpartiets kommentarer och förslag till budget 2007 för Mölndals stad vid kommunstyrelsen möte den 31 maj -06

Att barnomsorgs- och utbildningsnämnden får 1,6 miljoner kr i utökad ram för att genomföra en avgiftsfri grundskola.

Att kultur- och fritidsnämnden i sitt budgetförslag för 2007 skall redovisa hur åtgärder skall göras för att öka andelen tjejer som är föreningsaktiva samt hur andelen föreningsaktiva skall öka i bostadsområden som har lägre andel barn och unga som är föreningsaktiva.

Bifall till budgetberedningens majoritets förslag till att det avsätts årligen i 3 år 1,5 miljoner kr för att åstadkomma jämställda löner.

Budgetberedningens förslag
2007 miljoner kr
2006 miljoner kr

Arbets- och familjestödsnämnden
166,9
163,6

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden
881,0
847,4

Byggnadsnämnden
8,7
8,5

Gatunämnden / Trafiknämnden
120,4
110,5

Gymnasienämnden
266,4
245,4

Kommunfullmäktige
8,7
9,2

Kommunstyrelsen
75,4
77,2

Nämnden för kultur och fritid
95,3
88,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7,8
7,6

Vård- och omsorgsnämnden
694,2
673,1

Totalstorlek på driftbudget:
2 324,8

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden. Förskola – minska antalet barn i barngrupperna

I budgeten för i år fastslogs det att antalet barn i förskolans barngrupper skulle minska med 1 barn per grupp fram till 2008. Samtidigt är det vänsterpartiets målsättning att klara lagstiftningens krav på att vänta maximalt 4 månader på plats i förskolan. Eftersom efterfrågan på förskola har ökat mer än väntat har antalet barn per barngrupp hittills minskat marginellt. För att fortsätta arbetet med att minska antalet barn per barngrupp har budgetberedningen föreslagit att det avsättas 2 miljoner kr mer än ram till förskolan.

Grundskola – genomför i praktiken en avgiftsfri grundskola

En i praktiken avgiftsfri grundskola är ett viktigt krav för vänsterpartiet. Idag tas det ut avgifter för bland annat friluftsdagar. Vänsterpartiet anser också att alla elever skall i praktiken kunna ha ekonomiska förutsättningar att deltaga i alla arrangemang som skolan gör. Enligt Rädda Barnen lever ca 10 % av alla barn i Mölndal i familjer som lever under fattigdomsgränsen. Antalet hushåll som har det tufft ekonomiskt är ännu större. Enligt Föreningssparbankens senaste rapport om hushållens ekonomi i Sverige har 23 % av alla hushåll det svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Vänsterpartiet föreslår att det avsätts 1,6 miljoner kr för att kunna göra skolan i praktiken avgiftsfri. Detta belopp är framräknat genom att det skall avsättas ytterligare 100 kr per elev och termin för att fortsätta kunna besöka exempelvis museer, teater och till bra program på friluftsdagar m.m.

Jämställda löner

Budgetberedningens majoritet bestående av vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslår en satsning i 3 år för att åstadkomma jämställda löner i Mölndals stad. Satsningen är 1,5 miljoner kr per år. Varje år skall satsningen på jämställda löner utvärderas. Visar inte varje års utvärdering att lönerna blir mera jämställda skall satsningen avslutas.

Pengar för att stödja och utveckla föreningarnas ungdomsverksamhet

Budgetberedningen föreslår att stödet till föreningarnas ungdomsverksamhet som totalt skall öka med 1,5 miljoner kr. Enligt vänsterpartiet bör dessa pengar fördelas på olika sätt. En del bör gå till att öka investeringsbidragen som ges till föreningar med egna lokaler, planer och/eller utrustning. En del pengar skulle kunna gå till att fördjupa ”Handslaget” där behov och önskemål finns. Självfallet skall de direkta bidragen till föreningarnas ungdomsverksamhet också öka.

Den senaste ungdomsenkäten visar att andelen i årskurs 8 som är med i en förening ökat relativt kraftigt. Ökningen har varit speciellt stor i bostadsområden där det tidigare varit låg andel som varit med i en förening. Men fortfarande varierar andelen barn och ung som är med i en förening beroende på var man bor och vilket kön man tillhör. Enligt statistik som förs av kultur- och fritidsförvaltningen är det betydligt fler pojkar som är med i en förening än flickor. Endast 40 % av medlemmarna i föreningslivet är flickor. Vänsterpartiet vill att kultur- och fritidsnämnden redovisar hur andelen tjejer som är föreningsaktiva skall öka och hur andelen unga som är med i en förening skall öka i bostadsområden som har lägre andel barn och unga som är föreningsaktiva. Denna redovisning skall ske i samband med budgeten 2007.

Bättre och billigare kollektivtrafik

Göteborgsregionen växer både genom förtätning och genom utvidgning. Genom att Göteborgsregionen också har en ovanligt låg andel resor som sker med kollektivtrafiken kommer det i framtiden uppstå ökade problem med trängsel och luftens kvalité. Därför måste kollektivtrafikens konkurrensförmåga öka.

Vänsterpartiet anser därför att satsningarna som föreslås av en ening budgetberedning är mycket bra. Dessa innebär att en resande från Toltorpsdalen och Krokslätt skall betala som om resan skedde inom Göteborg. Den särskilda och dyrare taxan som fanns för Kållered och Lindome försvinner helt. Det avsätts också pengar till att förlänga en stombusslinje genom Krokslätt och över Toltorpsdalen samt Bifrost till Mölndals centrum. Totalt får gatunämnden 3,4 miljoner kr för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom olika åtgärder.

Stärkt hemvård

Budgetberedningen föreslår att hemvården för äldre får 4 miljoner kr ytterligare. Detta är en nödvändig satsning.

Gymnasiet

Krokslättsgymnasiet har ingen lokal för gymnastik. Därför har budgetberedningen föreslagit extra pengar till hyra för en sådan lokal samt gett extra pengar till individuella programmet. Båda satsningarna är bra satsningar. Totalt får gymnasienämnden 2 miljoner kr över ram.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv