Juridiskt ombud åt alla barn!

Nu har riksdagen äntligen fattat beslut om en ny vårdnadslagstiftning som träder i kraft om en månad, den 1 juli 2006.
Syftet med lagen är att stärka barnets rätt och att barn ska sättas i främsta rummet när föräldrarna tvistar om vårdnaden.

– Lagen är tydlig. Nu måste socialtjänsten och domstolarna ta barnen på allvar och se till att de aldrig riskerar att utsättas för övergrepp.
Den nya lagen ska förändra nuvarande tillämpning och praxis ute i domstolar och socialnämnder. Barnets åsikt om sin situation ska beaktas
i betydligt större utsträckning än tidigare, säger Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v) i lagutskottet.

– Det är dessutom viktigt att vi nu inte nöjer oss med detta beslut och lutar oss tillbaka. Alla problem kommer inte att försvinna över en natt med en ny lagstiftning.
Det är nu vi lagstiftare på ett aktivt sätt måste följa hur de nya vårdnadsreglerna tillämpas. Och vi kan inte nöja oss förrän vi har garantier för att barn inte riskerar
att fara illa, säger Tasso Stafilidis.

Riksdagen beslutade samtidigt att ställa sig bakom ett motionsyrkande från bland annat vänsterpartiet med krav på juridiskt biträde för barn i alla mål om vårdnad,
boende och umgänge. Det juridiska biträdet ska på ett bättre sätt bevaka barnets rätt i förhållande till båda sina föräldrar.

– Att riksdagen nu beslutat att ställa sig bakom kravet om juridiskt biträde för barn är ett stort steg framåt för alla barn, men i synnerhet för de barn som far illa.
Det är inte en dag för tidigt att vi nu äntligen även stärker barns rättssäkerhet, avslutar Tasso Stafilidis.

För mer information:

Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v): 070-376 04 03
Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare (v): 070-289 65 89

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv