Bygg där det finns goda kollektivtrafikstråk

V-förslag att bygga ihop Eklanda med övriga Mölndal var viktigt stöd i kommunfullmäktige och utveckling av kollektivstråken. Fastighetsägare i Fässbergs by som yttrat sig önskar att området planläggs för att bygga bostäder och verksamheter.

Delvis framgång för en politik för bostäder i goda kollektivtrafikstråk

Jan Kronberg (v) säger att när han framförde detta på kommunfullmäktiges möte i april så var min uppfattning att Eklanda som område är idag isolerat. Flertalet av de fastighetsägare i Fässbergs by som yttrat sig önskar att området planläggs för att kunna bygga bostäder och verksamheter. Därmed skulle Eklanda kunna byggas ihop med övriga Mölndal. Eklanda är idag ett populärt bostadsområde med en till stor del färdig infrastruktur. Utbygganden skapar också möjligheter till att förbättra kollektivtrafiken i området.

Vänsterpartiet vill bygga där det finns goda kollektivtrafikstråk

Västra Balltorp är ett tänkt utbyggnadsområde som inte ligger vid redan etablerade kollektivtrafiklinjer. Att få en hygglig kollektivtrafik där är dyrt. Överhuvudtaget är det mycket kostsamt att bygga upp all nödvändig infrastruktur i västra Balltorp. I området finns det också en militär skjutbana. Vänsterpartiet ville att Västra Balltorp skall utgå som utbyggnadsområde under den tidsperiod som översiktsplanen gäller för.

Det finns i översiktsplanen reserverat två områden för motorbana, dels i södra Lindome och dels i Hällesåker. Vi vill att båda ställena utgår och att huvudalternativet är att Blixås motocrossbana istället placeras inom det militära skjutfältets område.

Vänsterpartiet Mölndal hade följande yrkanden:

– Utbyggnadsområdet i Västra Balltorp skall utgå.

– Motorbanorna i Hällesåker samt i södra Lindome skall utgå ur översiktsplanen.

Istället skall en planering starta för att placera motorcrossbanan inom det militära

skjutfältet.

– Utredningsområdet mellan Eklanda och Fässbergs by skall planeras för bostäder.

Jan Kronberg (v) kommenterar, att kommunfullmäktige beslöt att stödja utredningsområdet Eklanda och Fässbergs by som skall planeras för bostäder är en framgång, men vi förlorade de andra omröstningarna.

Det är lätt att se att hur antalet bilar per 1000 familjer är beroende på hur god kollektivtrafiken. Det finns nästan 2,4 gånger fler bilar per familj i ytterkantsområdena i Lindome jämfört med centrala Mölndal. Det går att visa att det finns ett starkt samband mellan antalet bilar per hushåll och hur god kollektivtrafiken är i respektive bostadsområde.

Vänsterpartiets slutsats är att man därför skall bygga bostäder och verksamhetsområden i första hand där det redan finns kollektivtrafik. Därmed kommer det också finnas underlag för att förbättra kollektivtrafiken med nya linjer och tätare turer. Ett hållbart samhälle både ekonomiskt, ekologiskt och socialt behöver en samhällsbygge som gynnar en god kollektivtrafik. Bästa exemplet i Sverige här är Stockholm som redan innan trängselskatteförsöket hade en mycket högre andel som åkte kollektivt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv