Energieffektivisering för spara ytterligare olja

Nu begär lokalförsörjningsutskottet (Luf) hos kommunstyrelsen att få göra ytterligare investeringar genom att få använda tidigare sparade pengar så kallat eget kapital. Man begär att få använda 1 580 000 kr till olika energiprojekt.

Det finns för närvarande ett statligt stöd, det så kallade OffROT-stödet, som vill stimulera investeringar rörande energieffektiviseringar och för att ställa om till förnybara energikällor i byggnader som används för offentlig verksamhet. En kommun kan få upp till 30 % av en sådan investering.

Lokalförsörjningsutskottet har tidigare sökt och fått pengar ur detta statliga stöd för fjärrvärmeanslutning av Hallenskolan, Bölets samt Holtermanska förskolan. Även till energisnålare belysning på Rävekärrsskolan och Toltorpsskolan har Mölndals stad tidigare fåt bidrag. De tidigare åtgärderna beräknas minska Mölndals stads oljeanvändningen för egna lokaler med ca 20 % (50 m3).

Nu begär lokalförsörjningsutskottet hos kommunstyrelsen att få göra ytterligare investeringar genom att få använda tidigare sparade pengar så kallat eget kapital. Man begär att få använda 1 580 000 kr till olika energiprojekt. Tillsammans med det statliga stödet vill Lokalförsörjningsutskottet använda 2 170 000 kr för att fjärrvärmeansluta studieförbundet Vuxenskolans lokal, installera bergvärme på Musik- och målarskolan och på Hagåkersskolan, samt installera pelletsvärme på Krokslättvallen samt på Hällesåkerskolan. Man vill också tilläggsisolera Sörgårdsskolan. Dessa åtgärder beräknas minska Mölndals stads oljeanvändning med 43 m3. Kostnaderna beräknas med dagens energipriser minska med ca 200 000 kronor per år.

Kommentarer

Förra året var det en mild vinter och därmed sparade vi ett antal miljoner kr. Det är dessa pengar som vi nu vill använda för att med egna krafter minska energikostnaderna. Om vi får möjlighet att göra åtgärderna kommer vi nästa år enbart förbränna ca 160 m3 olja i våra egna lokaler. Realistiskt borde det vara möjligt att helt sluta med olja om 3 till 4 år. Övergång till fjärrvärme eller värmepumpar förbättrar självklart luften i Mölndal samtidigt som vi sparar pengar. Övergången från olja till pellets sparar också pengar samtidigt som biobränsle är med och skapar nya arbetstillfällen. Är det något man kan vara säker på är att energi kommer att bli dyrare i framtiden, säger Jan Kronberg (v) ordförande för kommunstyrelsens lokalförsörjningsutskott.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv