Vi borde följa lagen i Mölndal

I Mölndals stad beslutades 1995 att brukarråden och rektorer tillsammans tolkar lagen och avgör storleken på avgifter i skolan. Vänsterpartiet anser att detta inte har fungerat, säger Lennart Svensson (v) ordf. i Barnomsorgs- och utbildningsnämnden och lägger förslag, men får inget stöd i nämnden. (S) röstar med moderaterna
Sedan länge har det pågått en debatt i massmedia och kommuner om avgifter i skolan. Detta trots att det enligt 4 kap. 4 § skollagen (1985) tydligen anges att ”utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.”

Det är enligt vår mening vanligt förekommande i Mölndals skolor att det tas ut avgifter som strider mot skollagen och skolverkets olika tillsynsbeslut. Det förekommer också avgifter inom förskolan som strider mot regelverket om maxtaxan.

Till exempel görs dyra skidresor, lägerskolor och studieresor under skoltid där föräldrarna förväntas betala upp till 1700 kr. De flesta skolor och förskolor har också en terminskassa på 50-100 kronor som till stor del används till resor. Detta strider enligt Skolverket mot skollagen! Skolverket som har tillsynsansvar och som är den instans som skall tolka skollagen har i ett flertal tillsynsärenden kritiserat just den typ av avgifter som Mölndals skolor använder sig av.

På Barnomsorgs och Utbildningsnämndens möte den 11 maj avgjorde nämnden vilka riktlinjer som skall gälla för avgifter i skolan.

Det fanns ett förslag från förvaltningen med ett antal punkter som skulle utgöra nya riktlinjer. Undertecknad anser att flera av de föreslagna punkterna strider mot skollagen och att nämnden därför inte kan ställa sig bakom dessa.

Vänsterpartiet hade genom ordföranden följande förslag till beslut:

– Barnomsorgs- och Utbildningsnämnden upphäver beslutet från 1995 om att

brukarrådet och tillsammans avgör storleken på avgifter i skolan.

– Barnomsorgs och Utbildningsnämnden förutsätter att rektorerna i Mölndals skolor

följer skollagen och följer de tolkningar av skollagen som Skolverket har gjort och

kommer att göra.

Moderaternas motförslag antogs

Moderaterna motförslag var att beslutet från 1995 skulle fortsätta gälla. Ingen uttalade stöd för förvaltningens förslag. Efter omröstning beslutade nämnden som Moderaterna ville. Endast Vänsterpartiet röstade för en förändring!

Vår tolkning är att alla partier, utom Vänsterpartiet, tycker att det är det är acceptabelt att skolorna i Mölndal fortsätter bryta mot lagen. Att fortsatt ge brukarråden ansvar för lagtolkning är att frånsäga sig det politiska ansvaret för vad som sker i skolan. Brukarråden och rektorer i Mölndals mer välbärgade områden kommer troligen också i fortsättningen att förespråka dyra avgiftsalternativ. Detta kommer att slå hårt mot de familjer som har knappa ekonomiska resurser.

Att moderater och övriga borgerliga ledamöter struntar i att det finns ca 10 % fattiga barn i Mölndal förvånar väl ingen, men att Socialdemokraterna tycks dela den uppfattningen är mycket märkligt. Göran Perssons och Socialdemokraternas 1 Maj-paroll ”alla ska med” gäller tydligen inte skolan!

Som en socialdemokratisk ledamot av Barnomsorgs och Utbildningsnämnden uttryckte det: ”Jag har inte fått några klagomål, så varför skall vi ändra på detta?”

Det är alltså bara om man får klagomål som man skall följa lagen?! Vem för de fattigas talan? Undrar Lennart Svensson (v) Ordf. Barnomsorgs- och Utbildningsnämnden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv