Vänsterns Orust är närdemokratins Orust

Vänsterpartiet på Orust, är ett modernt kommunalt parti med socialismen som grund. Vi tar bestämt ideologiskt avstånd från sovjetsamhällets missförhållanden, där den enskilde medborgarens behov kom i skymundan för den väldiga byråkratiska statsapparaten samhällsplanering

Liknande byråkratiska tendenser finns i viss skala inbyggda i dagens svenska lokalsamhälle. Där härskar korruption, tjänstemannastyre och en oförmåga att utgå från människors behov i politiken.
I Orust kommun märks detta bl.a. genom hur den styrande majoriteten tillsammans med tjänstemännen försöker driva igenom ogenomtänkta sparreformer, genom att lägga ned väl fungerande låg- och mellanstadieskolor, trots medborgarnas vilda protester. Genom detta säger man sig vara ekonomiskt ansvarstagande. Men något ansvar för sina väljares behov av en trygg och nära skola, tas inte.
Vänsterpartiet på Orust vill vända på steken. Vi anser att man först, utifrån medborgarnas önskemål och behov skall sätta den politisk-ekonomiska agendan och inte tvärtom. Reformer som införande av ”medborgarförslag”, att alla medborgare skall kunna motionera till kommunfullmäktige; ”medborgarbudget”, att alla medborgare skall kunna få vara med och ställa krav i kommunala budgetförhandlingar; och ”ungdomsfullmäktige”, att alla skolungdomar skall kunna vara med och påverka de skol- och fritidspolitiska besluten, ser vi som nödvändiga åtgärder för att Orustborna lättare skall kunna artikulera sina önskemål till kommunen och sätta stopp för den uppenbara diktatur över människors behov som råder i Orust kommun idag. Vi vill lyssna på människor i skolfrågan och försöka hitta en alternativ lösning. Myckleby, Tvet och Ellös skolor, utgör alldeles för välfungerande, uppskattade och natur- och kulturnära skolor för att kunna läggas ned.
Vi vill att människan skall stå i centrum och inte begränsande budgetprognoser. Därför vill vi tillsammans med Orustborna försöka hitta alternativa finansieringsmöjligheter, när s, m och fpO bara slår på kompromisslös krigstrumma. Det tycker vi är att ta ansvar för skoleleverna, framtiden och närdemokratin på Orust.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv