Satsningar på ungdomar, invandrade och äldre

En ekonomisk politik för sysselsättning och rättvis fördelning genomsyrar vårbudgeten. Den svenska ekonomin befinner sig i en uppgång. Exporten, investeringarna och hushållens konsumtion utvecklas positivt. De offentliga finanserna är starka och stabila. Vi ser tecken på att arbetsmarknaden vänder uppåt.

En sammanfattning av vårbudgeten 2006

En ekonomisk politik för sysselsättning och rättvis fördelning genomsyrar vårbudgeten. Den svenska ekonomin befinner sig i en uppgång. Exporten, investeringarna och hushållens konsumtion utvecklas positivt. De offentliga finanserna är starka och stabila. Vi ser tecken på att arbetsmarknaden vänder uppåt.

Men vi konstaterar samtidigt att det finns grupper som inte får del av den goda konjunkturen. Därför görs riktade satsningar i vårbudgeten för att bland annat pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten, förbättra integrationen och få fart på bostadsbyggandet.

Vårbudgeten är den 15:e budgetöverenskommelsen mellan v, s och mp. Förutom riktade insatser, så avsätter partierna pengar för en rad propositioner som vi förhandlat om tidigare under våren. Det handlar bland annat om folkbildning, en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen och första steget i en tandvårdsreform.

Trots kraftfulla satsningar är statens reserv, budgeteringsmarginalen, cirka tre miljarder kronor i år.

Några beslut i korthet:
• Studiemedlet höjs 1 juli 2006 med 300 kronor i månaden (100 kronor i bidrag och 200 kronor i lån).
• Studiebidraget höjs med 100 kronor till 1 050 kronor i månaden.
• 1 000 plusjobb för arbetslösa ungdomar.
• 1 300 nya studentbostäder genom ökat investeringsbidrag, 100 miljoner 2007, 50 miljoner 2008.
• 1 000 resurspersoner med utländsk bakgrund anställs på skolor där behoven är som störst.
• Kommunerna får höjd ersättning för flyktingmottagande
• Sammanlagt 500 miljoner satsas åren 2007 och 2008 på barn- och ungdomspsykiatrin.
• En miljardsatsning inleds för att förbättra vården och omsorgen om de äldre.
• Bostadstillägget för pensionärer höjs från 91 till 93 procent av boendekostnaden.
• 20 miljoner avsätts 2007 och 2008 för arbetet med den nationella handlingsplanen mot prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.

Läs mer- Bifogadfil

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv