Stärk kollektivtrafiken inför tätortstaxa på prov i Mölndal

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att införa tätortstaxa på prov och göra ett försök som varar i två år för att kunna studera effekterna. Ett tätortskortet föreslås kosta ca 300 kr per månad för kollektivtrafikresor.

Tillbaka

06-04-18

Motionen är ett sätt att få över mera av dessa relativt korta resor till kollektivtrafiken och på det sättet minska problemen med miljökvalitetsnormer och de kommande problemen med trängseln när det kommer att byggas i Mölndals tätort, säger Jan Kronberg (v). Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges senaste mötet i 29 mars.

Andelen som åker med kollektivtrafiken är ovanligt låg i Göteborgsregionen jämfört med andra storstadsregioner som Stockholmsområdet och Malmöregionen. Jan Kronberg (v) anser att detta beror på två saker…

– Dels har nya bostads- och verksamhetsområden inte tillräckligt planerats efter vilka goda kollektivtrafiksstråk som finns eller som kan skapas. Det är lätt att visa med hjälp av statistik att antalet bilar per hushåll varierar kraftigt efter tillgång på kollektivtrafik. I centrala Mölndal har 1000 familjer 471 bilar. Samma antal familjer har i ytterkantsområdena i Lindome och Kållered över 1100 bilar. Det är därför vi i fullmäktige röstade emot att det skall bli bostäder i Västra Balltorp och istället förordade att det byggs något mer i exempelvis Eklanda.

– Det andra orsaken till den låga andelen kollektivresor är – anser jag – att kollektivtrafiken inte är tillräckligt konkurrenskraftig jämfört med bilen. Detta beror på många saker bland annat en felaktig och för hög prissättning på kollektivresor.

– I Mölndal behöver vi bygga bostäder relativt centralt och där det redan finns kollektivtrafik. På detta sätt kan underlaget för kollektivtrafiken stärkas och tätare turer och nya linjer skapas. Delvis kan en sådan utveckling hindras av två saker. Dels överskrids miljökvalitetsnormer för luften i Mölndal. Dels kommer det att bli ökade problem med trängseln kring Lackarebäcksbro och Mölndals bro. Samtidigt finns det planer och tankar på nya bostads- och verksamhetsområden i både östra och västra Mölndal. Antalet bilar ökar också spontant med ca 2000 fordon på väg E6 varje år.

Nedanstående motion löser självfallet inte alla problem men en stor andel av bilresorna i och genom Mölndal är relativt korta resor.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motion om att införa tätortstaxa på prov i Mölndal

För Vänsterpartiet Mölndal/Jan Kronberg 2006-03-29

Miljökvalitetsnormen för luft är överskriden i centrala delarna i Mölndal. Kvalitén för luften är också kraftigt påverkad i stora delar av det gamla Mölndal. Både staten i form av Vägverket och Mölndal har ansvar för detta. En stor del av resorna som sker i Mölndal är relativt korta resor med bil.

I en del kommuner i Västra Götaland finns det en så kallad tätortstaxa i kollektivtrafiken. Ett sådant månadskort kostar ca 300 kr.

För att öka kollektivtrafikens konkurrensförmåga på relativt korta resor mellan arbetet och bostaden föreslår vi att det på prov under 2 år införs ett tätortskort för kollektivtrafikresor som skall kosta ca 300 kr per månad. Vi föreslår också att det skall gälla inom en radie på 2 km från Knutpunkten vid Mölndals bro. Då ingår de stora verksamhetsområdena vid Lackarebäck, Åbro, Möbelgatan och Mölndals centrum samt de stora bostadsområdena i Åby, Bifrost, Enerbacken, Mölndals centrum och Rävekärr.

Vi föreslår att försöket varar i två år för att kunna studera effekterna.

Med hänvisning till ovanstående vill vi:

– att det på prov införs ett tätortskort med ett pris på ca 300 kr per månad som

skall gälla inom en radie på 2 km från Mölndals bro.

– Försöket skall gälla i två år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv