18-19 februari: V-Bohusläns års- och valkonferens!

Vänsterpartiet i Bohuslän har sin års- och valkonferens, 18-19 februari, i Ljungskile- Folkhögskola. Alice Åström- vice partiordförande- representerar PS och inleder val-diskussionen. Patrik Helgeson från Ung Vänster kommer att hålla hälsningsanförande till konferensen.

Konferensen kommer att välja bla.kommande distriktsstyrelsens ordförande, ledamöter, samt fastställa distriktens riksdags och regionfullmäktigelista för val 06.

45 medlemmar anmälde sig till konferensen. 32 av dem är ombud från lokalorganisationer och resten är DS-ledamöter, valberedningen och gäster.

Lördagskvällen finns nöje med live musik!

Dagordning

§1 Årskonferensen öppnas

§2 Formalia
a) Val av mötes ordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två justerare, tillika rösträknare
d) Val av redaktionskommitté

§3 Fastställande av dag- och arbetsordning
a) Dagordning
b) Tidsplan
c) Justering av ombudslängd
d) Mötets utlysning

§4 Fastställande av nomineringsstopp

§5 Verksamhetsberättelse

§6 Ekonomisk berättelse

§7 Revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§8 Verksamhetsplan och Budget 2006 – VAL-2006
a) Politisk diskussion- Inledning: Alice Åström(Vice partiordförande)
b) Distriktets valfrågor
c) Inkomna motioner

§9 Fastställande av vallistor:
1- Riksdag
2- Region

§10 Val av
a) Distrikts ordförande
b) DS- ordinarie
c) DS- ersättare
d) Revision
e) Valberedning
f) Nomineringar till PS- olika utskott och styrelseuppdrag

§11 Förslag till uttalande

§12 Övriga frågor

§13 Mötet avslutas

Arbetsordning

Lördag 18 februari

10.00 – 11.00 Ankomstfika

11.00 – 12.00 Formalia
§1 – 4

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Året som gått
§5 – 7

14.00 – 17.00 Val 2006
Inledning: Alice Åström (Vice partiordförande)
§8

18.00 – Middag- och kvällsnöje

Söndag 19 februari

08.00 – 09.00 Frukost

09.00 – 11.00 Fastställning av vallistor
§9

11.00 – 12.00 Val
§10

12.00 – 12.30 Uttalande – övriga frågor
§11 – 12

12.30 – 13.00 Mötet avslutas med Internationalen
Lunch

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv