Lars Bäckström: Den är en perspektivplattform för ett långsiktigt politiskt arbete.

Fredag den 27 januari i år hålls en interpellationsdebatt i riksdagen mellan Centerns Roger Tiefensee och finansminister Nuder. Ämnet för dagen var Vänsterpartiets ekonomiska politik. L.Bäckström deltog debatten.

(Ur L.Bäckströms blogg)

Centerns debatt med (s) om (v):s ekonomiska politik

Fredag den 27 januari i år hälls en interpellationsdebatt i riksdagen mellan Centerns Roger Tiefensee och finansminister Nuder. Ämnet för dagen var Vänsterpartiets ekonomiska politik.
Som ekonomisk talesman för det parti som borde veta mest om sin ekonomiska politik – Vänsterpartiet självt – tog jag mig friheten att delta i debatten och rätta Tiefensee på de punkter han läst på för dåligt.

Du kan läsa mitt inlägg nedan.

Anf. 67 LARS BÄCKSTRÖM (v):

Herr talman! Nu har Nuder och Tiefensee diskuterat en tredje part, och då är det kanske klokt om den parten också ger sin syn på saken.

Tiefensee säger i sin interpellation att Vänsterpartiets valplattform kostar mycket pengar att genomföra och att om den skulle genomföras skadas Sveriges ekonomi, och därför måste s välja att avbryta samarbetet med v eller förstöra landets ekonomi. Tiefensee ställer en fråga utan svar. Ska man bryta eller förstöra landets ekonomi? Men Nuder behövde inte ringa en kompis. Han behövde inte använda någon sådan livlina eller fråga publiken. Han klarade att reda ut det här ganska väl.

Frågan och debatten vilar inte på korrekt grund. Tiefensee nämnde siffror på 86 till 136 miljarder i interpellationen, och nu är det 110. Det är riktigt att jag har angivit att det kan ligga en bit över 300 miljarder om man tar med allting. Jag har utgått från långtidsutredningarna. Och jag har ändå inte tagit med höjda löner i offentlig sektor, för det är tillgodosett i långtidsutredningarna genom ekonomisk tillväxt. Sedan ska man lägga till kostnader för den nödvändiga miljö- och energiomställningen. Tiefensees siffror kan vara för låga, och skulle Centern räkna likadant på sina egna siffror är det även fel i Centerns beräkningar.

Men frågan är i alla fall inte berättigad. Plattformen är dyr, men den ska inte genomföras fram till 2010. Vår partiledning och kongress har tvärtom sagt att plattformen ska ses som ett långsiktigt alternativ och mer som en målsättning och visioner. Därför kan inte den plattformen omöjliggöra ett samarbete fram till 2010 eftersom den sträcker sig mycket längre framåt i tiden.

Faktum är att vi vid det förra valet 2002 hade en plattform som låg ungefär på samma nivå i kostnader. Den var nog lite billigare, men det har inte omöjliggjort samarbete under den perioden kring 121 punkter.
Sedan finns det sådana som röstar inom v som har sagt att man borde ha prioriterat hårdare och visat mer finansiering för mandatperioden. Men vår kongress valde en annan väg och en mer visionär väg. Det är möjligt att den här debatten gör att vi får fram just effekten att det här inte är avsett att genomföras till 2010, och i så fall är den här debatten väldigt bra.

Sedan kan det vara så att det i debatt och i valrörelse kommer att resas krav på att v hårdare ska prioritera vad man anser vara möjligt och realistiskt att genomföra om vi fick råda helt själva. Men det kommer vår partistyrelse att prioritera i så fall. Kongressen har sagt att Sverige ska ha sunda statsfinanser. Den har också gett i uppdrag till partistyrelsen att avgöra om vi ska fokusera på vissa frågor mer än andra i valrörelsen. Låt oss diskutera om det är överbud eller inte när vi diskuterar de konkreta sakfrågorna. Det tror jag är bra.

Debatten från Tiefensees och Centerns sida vilar helt enkelt på en oriktig grund. Plattformen omfattar inte perioden 2006–2010. Den är en perspektivplattform för ett långsiktigt politiskt arbete.

Herr talman! Min tid är nästan slut. Jag får be interpellanten och finansministern om ursäkt, men på grund av ett reseschema får detta bli mitt inlägg i den här debatten. Jag har ändå klargjort några viktiga punkter som kan vara till vägledning för den fortsatta debatten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv