Jan Kronberg (v): Jag vill satsa pengar på förebyggande arbete med barn och unga i Lindome.

-Jag har som lokalförsörjningsutskottet nu följt skadegörelsen på Mölndals stads skolor och förskolor. Denna skadegörelse kostar över 4 miljoner kr , säger Jan Kronberg
Det förebyggande arbetet måste stärkas i Lindome

06-02-08

I både GP och Mölndalsposten har brottslighetens utveckling i Mölndal speglats i olika artiklar. Om man sammanfattar den statistik och annan kunskap som finns om kriminaliteten i Mölndal tycks den totalt sett minska men den ökar i Lindome.

Misslyckat försök att åstadkomma detta i kommunstyrelsen

På senaste kommunstyrelsen den 1 februari fanns det med en rapport om Mölndals stads arbete förebyggande arbete med ungdomar. Det konstateras i rapporten. ”Det framgår relativt tydligt av svaren att de områdesgrupper där det funnits en områdessamordnare (Åby, Bifrost, och Kållered) generellt sett har haft större förmåga att lägga tid och kraft på en strukturerad hantering, än de grupper som saknar en sådan resurs”.

Pengar finns..

– Jan Kronberg (v) Ledamot av kommunstyrelsen, säger att under denna punkt på kommunstyrelsen, försökte jag ta upp den ökande brottsligheten i Lindome. Jag har som lokalförsörjningsutskottet nu följt skadegörelsen på Mölndals stads skolor och förskolor. Denna skadegörelse kostar över 4 miljoner kr och den sker också till stor del i Lindome. Jag vill istället satsa pengar på förebyggande arbete med barn och unga i Lindome. Det kan vara i form av att lokalförsörjningsutskottet betalar för en områdessamordnare eller satsar på annan förebyggande verksamhet som kan leda till att problemen i Lindome minskar. Det skulle exempelvis kunna handla om att öka öppettiderna på fritidsgården och/eller satsa pengar för annan utökad fritidsverksamhet för barn och unga.

Jag föreslog kommunstyrelsen att ordförande och vice ordförande skulle kalla alla mjuka nämnder och alla ledamöter i Lfu (lokalförsörjningsutskottet) till ett möte för att diskutera om Lfu kan sponsra verksamhet och projekt som kan bryta den något dystra utvecklingen av brottslighet i Lindome. Men det var jag ensam om att tycka. Det skulle pratas mera i brottsförebyggande rådet.

Om jag får ärligt tycka om detta. Säger jag så här. Det sämsta och dummaste sättet att använda pengar på är att gå och lappa och laga på sönderslagna skolor, förskolor och busskurer. Varje gång som man får laga stör man verksamheten medan egentligen alla barn, unga och anställda självklart vill ha en miljö som är hel. Vad lokalförsörjningsutskottet enbart själva kan göra är mera bevakning, mera belysning och liknande åtgärder. Detta kan kanske behövas ändå men jag vill också hitta andra sätt att förebygga den ökande kriminaliteten i Lindome. Om jag fortfarande är ärlig vill jag nu ha mindre snack och mera verkstad, säger avslutningsvis Jan Kronberg (v).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv