Trängselavgifter – inget att diskutera för region Västra Götaland?

Sören Kviberg(V), ersättare i Regionstyrelsen:
”Det är beklagligt att diskussion om trängselavgifter så lätt blir infekterad. Trots att resultaten i Stockholm enbart är positiva så är partiernas positioner tämligen låsta”

Pressmeddelande av Vänsterpartiet -Västra Götalands Region:

Trängselavgifter – inget att diskutera för region Västra Götaland?

Häromdagen drabbades Göteborg av rekordhöga halter av kväveoxid. Luften var så förorenad att den kunde vara livsfarlig för personer med hjärt- eller lungproblem. För ett par veckor sedan lämnade vänsterpartiet i regionfullmäktige in en interpellation om behovet av att regionen är aktiv i att ta del av utvärderingen av försöket med trängselskatt i Stockholm. Interpellationen initierade en animerad debatt i regionfullmäktige idag.

”Vägtrafiken i våra större städer är ett hot mot miljön i form av buller och utsläpp i luftmiljön likväl som vägtrafiken skapar barriärer som begränsar människors hälsa, rörelsefrihet, trygghet och trivsel och dessutom orsakar den stora ökningen av privatbilism en trängsel som försämrar framkomligheten för nyttotrafik” säger Sören Kviberg, ersättare i regionstyrelsen.

”Det är beklagligt att en diskussion om trängselavgifter så lätt blir infekterad. Trots att resultaten i Stockholm enbart är positiva så är partiernas positioner tämligen låsta”

Vänsterpartiet anser att finns alla skäl att redan nu bygga upp en politisk handlingsberedskap för att möta de problem som till en del redan präglar Göteborg. Enligt vår uppfattning har det inom politiken funnits en tendens att avfärda trängselavgifter på en relativt begränsad saklig grund. Försöket i Stockholm öppnar möjligheter för, inte minst, politiker från skilda partier att ta del av erfarenheter och att dessutom studera försöket i praktiken.

”Därför ställde jag följande två frågor till ansvarigt regionråd i Västra Götaland.
– Delar du uppfattningen om att det är viktigt för Västra Götalandsregionen att följa försöket med trängselavgifter i Stockholm?
– I så fall, vilka åtgärder avser du vidta för att ge berörda politiker och tjänstemän möjlighet att studera pågående försök.

”Tyvärr så fick jag ett mycket intetsägande svar på mina frågor” säger Sören Kviberg

Sören Kviberg, ersättare i Regionstyrelsen, 0703 – 08 33 50
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv