Ulla Hoffmann: Försäkringskassan ska inte tvinga cancersjuka att arbeta

Vänsterpartiets Ulla Hoffmann reagerar mot att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva.

Vänsterpartiets Ulla Hoffmann reagerar mot att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva.
– När riksdagen beslutade att halvera sjuktalen avsåg man inte att cancersjuka skulle tvingas att arbeta. Detta visar på en okänslighet på Försäkringskassan, säger hon.

Hoffmann menar att arbetslivsminister Hans Karlsson har ansvaret för att se till att Försäkringskassan följer de riktlinjer som riksdagen utfärdat. Riksdagen har beslutat att Försäkringskassan ska blir mer aktiv och ha kontinuerliga kontakter med sjukskrivna. Behandlande läkare ska utbildas i försäkringsmedicin och fler ska deltidssjukskrivas.

– Förra året nekades 88 procent fler sjukersättning än under 2004, trots att grunderna för bedömning är desamma. En följd är att Försäkringskassans beslut överklagas till länsrätterna som ändrar kassans beslut i över 20 procent av fallen. Man kan tolka det som att rättsosäkerheten ökat inom Försäkringskassan, säger Ulla Hoffmann.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv