Lasse Ohly: Kräv kollektivavtal vid offentliga upphandlingar!

-Upphandlingar med skattemedel beräknas uppgå till mellan 400 och 500 miljarder kronor varje år. Hur vi använder dessa gemensamma tillgångar har stor betydelse.

Ett effektivt sätt att främja rättvisa är att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Vänsterpartister runt om i landet har lagt sådana förslag. Moderaterna, som i andra sammanhang låtsas som de gillar kollektivavtal, har konsekvent gått emot. De ser det som ett konkurrenshinder. I själva verket är det precis tvärt om.

Att kräva kollektivavtal vid upphandling säkrar konkurrens på lika villkor. Gör vi inte det gynnar vi de som driver verksamhet med usla villkor för de anställda och samhället medverkar till social dumpning.

Upphandlingar med skattemedel beräknas uppgå till mellan 400 och 500 miljarder kronor varje år. Hur vi använder dessa gemensamma tillgångar har stor betydelse.

Ett argument mot att kräva kollektivavtal eller villkor enligt kollektivavtal är att det skulle strida mot EU:s upphandlingsregler. Men så enkelt är det inte. I samtliga EG-direktiv som gäller entreprenadupphandlingar finns formuleringar om anställningsskydd och arbetsvillkor och de domslut som motsatt sig krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har inte beaktat detta.

FN-organet ILO utfärdade 1950 en konvention om offentlig upphandling. Den innebär skyldighet för myndigheter att ställa krav på kollektivavtalsenliga förmåner vid upphandling. Flertalet av EU:s medlemsländer har ratificerat denna konvention, dock inte Sverige. Det är hög tid att göra det.

Från politiskt håll är det dags att sätta ned foten och istället för att gömma sig bakom juridiken vara tydlig med den politiska viljan. Vi i vänsterpartiet är tydliga: skattepengar ska inte göda oseriösa företagare.

Lasse Ohly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv