Ann Lundstedt: Nu har vi ett valår att jobba i !

-Tro inte vad den borgerliga pressen refererar utan tag kontakt med de kamrater du vet är aktiva så får du en annan bild av hur vårt parti fungerar, skriver Ann Lundstedt- en av dem 6 kongressombud från V- Bohuslänsdistrikt.
Rapport från Vänsterpartiets kongress 5-8 januari på Svenska Mässan i Göteborg!

Jag hade förtroendet att vara ombud på kongressen i år. Detta val skedde genom medlemsomröstning så jag vill tacka er medlemmar som valde mig och även ni andra som skickade in en rös inför ombudsvalet till kongressen. Kongressen arrangerades av Göteborgskamraterna och genomgående var att det var en god anda av kamratskap och våra värdar får ta åt sig äran. Det var ”gött” att vara där. Visst har vi olika åsikter i partiet men den gemenskap och värme som kongressen genomsyrades av har inte media förmedlat. Som ombud har jag varit mycket upptagen av att ta del av alla kamraters olika inlägg i debatten, vilka argument man har haft för det ena eller det andra.

Och sedan rösta. Personligen så hade jag gärna sett en mer realistiskt genomförbar valplattform än den vi beslutade. Den valplattform vi har är ett fantastiskt fin visionsdokument om det socialistiska samhälle vi vill ha, så på så sätt är det bra. Vi kommer med allsäkerhet att få mer underlag att presentera i valstugorna om hur vi ska genomföra detta och i vilket tidsperspektiv. Detta har kongressen inte tagit ställning till.

Vi hade besök från kamrater från när och fjärran och självklart talade CH Hermansson. Han ingöt mycket hopp och har ett fantastiskt perspektiv på det som händer i vårt parti.

Tro inte vad den borgerliga pressen refererar utan tag kontakt med de kamrater du vet är aktiva så får du en annan bild av hur vårt parti fungerar.

För Bohuslän, som har haft det kämpigt de senaste åren så blev det en stor framgång att få in Hamsa Demir i Valberedningen. Det kan båda gott för framtiden. Avslutningen på kongressen var magnifik där vi sjöng Internationalen efter Lars Ohlys väl balanserade tal. Musik från ”andra generationen” ackompanjerade vårt uttåg!

Tack för ordet, nu har vi ett valår att jobba i.

Med kamratliga hälsningar

Ann Lundstedt
Stenungsund
Bohuslän

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv