www.riksdagsvanstern.org – Kollar ni L.Bäckströms egen blogg?

Nu finns Vänsterpartiets riksdagsgrupps bloggsidor. Bara L.Bäckström och Rossana Dinamarca har sina egna bloggor än. Här kan ni läsa Bäckströms senaste två articklar.

Vallöften är till för att genomföras.
I slutet av 1980-talet fann en bild av vpk som ett överbudsparti. I riksdagsgruppen bestämde vi oss för att tvätta bort den bilden. Vi kontrollräknade alla kostnader för partiets motioner och redovisade tydligt hur vi ville finansiera alla förslag. Om vi var osäkra räknade vi lågt på inkomsterna och i det övre intervallet på kostnader. Partiets motioner var inte heller några försök till kompromisser utan de byggde på att vi skulle ha egen majoritet. Efter några år tvangs våra motståndare erkänna, att vår politik var fullt möjlig att genomföra även om dom naturligtvis fortsatte att säga att det var en dålig politik.

Vi följde dessa principer under hela 90-talet. Det gjorde inte de andra partierna. Det var särskilt tydligt i samband med skattereformen. Vi redovisade korrekta beräkningar medan socialdemokrater och borgare ”finansierade” sina skattesänkningar med kalkyler om dynamiska effekter. Förhoppningar som ledde till underskott och sämre välfärd. Under Bildt var det vi som presenterade de riktiga siffrorna medan socialdemokraterna återigen ofta ägnade sig åt drömmar om dynamiska effekter. Det gjorde att s fick betala ett högt pris när de i regeringsställning sedan svek mycket av vad de lovat i opposition.

Den tydliga ekonomiska politik som vi lyfte fram under Lars Werner och fortsatte under Gudrun Schymans tid har varit riktig och framgångsrik. Det är en politik vi bör fortsätta också med Lars Ohly som ordförande. Ett problem är dock att vi sedan 1998 inte redovisat egna sammanhållna budgetalternativ. Det har gjort att det för många kan bli oklart vad som nu gäller.

Inför valet 2002 antog kongressen en valplattform utan några kostnadsberäkningar bakom. Så fort den var antagen fick partiet återigen kritik för överbudspolitik Både Gudrun Schyman och Lars Ohly blev därför tvungna att omedelbart gå ut och säga att plattformens krav skulle ses på längre sikt.

Efter kongressen gjorde vi inom riksdagsgruppen beräkningar vad plattformens förslag skulle kunna kosta. Vi kom snabbt upp till summor långt över 100 miljarder kronor. För att möta kritiken antog partistyrelsen ett valmanifest i augusti 2002. Ett punktprogram som partistyrelsen menade var möjligt att klara finansieringen för under mandatperioden. Det programmet har vi också i allt väsentligt infriat under den gånga perioden.

I förslaget till valplattform för 2006 blandas återigen kort- och långsiktiga krav så att plattformen delvis får karaktären av en kortversion av partiprogrammet. Naturligtvis skall vi också gå till val på vårt partiprogram, men då tycker jag att det är programmet i dess helhet som gäller. När det gäller valplattformen tycker jag att det bästa vore om vi redan när vi antar den kunde redovisa vilka krav vi anser fullt möjliga att klara under kommande mandatperiod och vilka krav som vi ser som mer långsiktiga.

I ett sådant sammanhang menar jag det är viktigt att bland annat utgå från följande:

Vi vill stärka välfärden med fler anställda och fler arbetstimmar för bättre kvalité i den gemensamma sektorn. Vi vill samtidigt betala högre löner och korta arbetstiden. Detta är angelägna reformer men det som vi satsar på fler timmar och bättre kvalité konkurrerar om samma pengar som kraven på högre löner och kortare arbetstid.

Sveriges höga skatteuttag och den globala ekonomiska konkurrensen om jobben gör att utrymmet för högre skatter är begränsat. Detta gäller särskilt för skatten på företagsvinster och kapitalinkomster. Visst skall vi av rättviseskäl slåss för en ökad progression i skattesystemet men även mycket höga skatter på de rika ger relativ små inkomstförstärkningar. Snabba och kraftiga skattehöjningar på konsumtion och löner i normallägen kan också minska efterfrågan i ekonomin och därmed påverka sysselsättningen negativt.

För att bekämpa arbetslösheten och få mer pengar till gemensam välfärd och bättre miljö är det därför viktigt att vi lyfter fram politiska förslag som bidrar till att skapa fler jobb som finansieras på marknaden och inte genom skatter.

Detta är bara några av de val vi måste göra för att klara att redovisa ett alternativ som hänger samman och som är något annat än en önskelista. Det är val vi måste göra även om vi skulle ha egen majoritet.

Olof Palme sa en gång att politik är att vilja. Det är sant men politik är också att våga välja, att redovisa hur och vem som skall betala för det man vill genomföra. För det spelar ingen roll vad man säger om ingen tror på det. Därför måste den politiska radikalismen också baseras på realism för att spela någon roll i den politiska kampen och med realism menar jag inte beröm hos motståndaren eller i pressen. Vår politik måste vara realistisk för väljarna och i verkligheten. Det är en linje vi drivit under lång tid och som gett oss framgångar bland väljarna. Det är en politik vi bör fortsätta att driva även i valet 2006.

Lars Bäckströms blogg« Använd AP- fonderna för jobb och en aktiv näringspolitik | Main | Vallöften är till för att genomföras. »

Satsa på biogas
Politik är sällan svart eller vitt. Politik handlar oftast om val, där bra mål står mot varandra, text jobb mot miljöintressen. Men ibland dyker det upp frågor där det är möjligt att förena olika bra mål med varandra. En sådan möjlighet är en västsvensk satsning på biogas för bilar. Det är för att ta tillvara denna möjlighet som vi i vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla alternativa drivmedel.

I Västsverige finns en bred samsyn om biogasens möjligheter. En satsning på biogasen ger en rad fördelarna både för bilister, industrin, lantbruket, jobben och miljön.
1. Biogasen är miljövänlig.
2. Biogasen är konsumentvänlig, den är 20- 40 % billigare än bensin för bilisterna. Priset för en gasbil är ca 10 % högre men nästa år sänks skatten och förmånsvärdet för gasbilarna.
3. Västsveriges jordbruk kan producera biogas för Västsveriges behov. Det ger bättre förutsättningar för en levande landsbyggd och öppna landskap.
4. Satsningar på biogas minskar importen av olja och bensin
5. Satsningar på biogas och bilar för biogas vidgar marknaden för Västsveriges bilindustrier.

Västsverige kan genom satsningar på system för biogas bli ett positivt exempel på en region där industri och jordbruk samverkar för att skapa jobb, gynna konsumenter och förbättra miljön. Ja det låter nästan för bra, ett slags politikens ”Kinder egg” som inte bara rymmer en fördel utan tre, både miljö, jobb och bättre bytesbalans.

Det skulle också vara ett positivt exempel i det globala arbetet mot växthuseffekten och miljöförstöringen. Och det är ingen utopi, nyligen kom Sverige och delstaten Kalifornien överens om att utveckla ett samarbete när det gäller satsningar på biogas för fordon.

Det Västsvenska biogas initiativet är därför värt stöd också från riksdagen. Det är bland annat därför som Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag om lag om skyldighet för mackägare att ha pumpar för alternativa drivmedel. För det förlag som regeringen lagt med stöd av miljöpartiet missgynnar i praktiken satsningar på biogas.

Lagförslaget innebär att varje mack måste ha en pump för alternativt drivmedel. Det kommer då med stor sannolikhet att bara bli en etanol pump för det är billigare för mackägarna att installera en etanolpump

Vänsterpartiet är naturligtvis inte principiella motståndare till en lag för att skynda på införandet av alternativa drivmedel som biogas och etanol. Men vi kan inte acceptera den här lagen och det bland annat för att lagförslaget inte är teknikneutralt mellan olika drivmedel.

Vi i vänsterpartiet och många med oss hoppas nu att riksdagen går på vår linje och begär ett nytt förslag från regeringen. Ett förslag som är både teknikneutralt och mer kostnadseffektivt när det gäller att få in alternativa drivmedel och då både biogas och etanol på marknaden.

Lars Bäckström, Uddevalla och gruppledare i Vänsterpartiets riksdagsgrupp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv