Ny flyktinglag 15 november

Ulla Hoffmann (V) och Kalle Larsson informerar om att socialförsäkringsutskottet har fattat beslut om att den tillfälliga asyllagen träder i kraft den 15 november 2005 och gäller fram till 31 mars 2006.

Ny flyktinglag 15 november

Socialförsäkringsutskottet har i dag (051028) fattat beslut om att den tillfälliga asyllagen träder i kraft den 15 november 2005 och gäller fram till 31 mars 2006. Lagen ger alla med lagakraftvunna avvisningsbeslut rätt till en ny prövning, barnfamiljer kommer att få en mer generös prövning. Det är alltså oerhört viktigt att de som lever gömda inte träder fram förrän lagen träder i kraft den 15 november.

Den tillfälliga lagens träder alltså i kraft en vecka senare än beräknat beroende på att några borgerliga partier använde sig av minoritetsskyddet och begärde in ytterligare information.

Överenskommelsen mellan s, v och mp innebär att vi skjuter till mer pengar till flyktingmottagandet och våra partier är beredda att gå in med ytterligare insatser om det skulle visa sig behövas.

När väl prövningen börjar gälla kommer människor att behöva ges plats i kommunmottagandet. Vi vill därför uppmana våra kamrater i landets kommunfullmäktige att driva på för att kommunerna skall ta emot de som kommer att beviljas uppehållstillstånd i och med denna tillfälliga lagstiftning.

Det är dessutom av stor vikt att de flyktingorganisationer och frivilliga som är verksamma ute i kommunerna gör vad de kan för att mottagandet av dessa människor ska bli så bra som möjligt.

Det här är ett viktigt steg i kampen mot den restriktiva flyktingpolitiken Och vi ger inte upp. Kampen för en solidarisk flyktingpolitik går vidare!

Ulla Hoffmann
Kalle Larsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv