L.Bäckström:Använd AP- fonderna för jobb och en aktiv näringspolitik

I sin reservation i finansutskottet ( 27 oktober 2005) säger Lars Bäckström (V) bla. att ” Den viktigaste metoden för att klara framtidens pensionskostnader är enligt Vänsterpartiets uppfattning att upprätthålla en uthållig hög sysselsättning och en låg arbetslöshet i den svenska ekonomin.”
Använd AP- fonderna för jobb och en aktiv näringspolitik
Den viktigaste metoden för att klara framtidens pensionskostnader är enligt Vänsterpartiets uppfattning att upprätthålla en uthållig hög sysselsättning och en låg arbetslöshet i den svenska ekonomin. Det förutsätter bl.a. ett aktivt och differentierat näringsliv. För att nå det målet krävs en aktiv och målmedveten näringspolitik. Vänsterpartiet anser därför att reglerna för placeringar av pensionskapitalet i AP-fonderna bör förändras för att möjliggöra och befrämja en mer aktiv näringspolitik.
För att skapa tillväxt i hela landet är det också angeläget att analysera och diskutera riskkapitalförsörjningen i olika delar av Sverige samt hur ett långsiktigt regionalt ägande kan uppmuntras. En intressant konstruktion i detta sammanhang är de regionala s.k. Strukturutvecklingsfonderna som under 1980- och 1990-talen startades upp i Kanada. Vänsterpartiet anser att regeringen bör utreda möjligheterna att förbättra tillgången på regionalt riskkapital. I detta sammanhang bör Kanadafonderna närmare studeras.
Jag föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad jag anfört om placeringar av pensionskapital och regionalt riskkapital. (Ur reservation från Lars Bäckström (v) i finansutskottet torsdagen den 27:e oktober 2005.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv