Västtrafik backar och lägger nytt förslag

I ett nytt förslag till taxesystem för kollektivtrafiken som är sänt till styrelsen finns det ändringar som är positivt för Mölndal. Det är att Mölndal nu förhoppningsvis blir en enda zon med ett pris på 680 kr är klart godkänt.

30-9-2005 Tillbaka

Västtrafik backar och lägger nytt förslag

05-09-29

I ett nytt förslag till taxesystem för kollektivtrafiken som är sänt till styrelsen finns det ändringar som är positivt för Mölndal. Det är att Mölndal nu förhoppningsvis blir en enda zon med ett pris på 680 kr är klart godkänt.

Se flygblad om taxehöjningarna

Förslag att södra Mölndal inte får taxehöjning

Styrelsen för Västtrafik har möte fredagen den 30 september. I det förslag om nytt taxesystem för kollektivtrafiken som är sänt till styrelsen finns det ändringar som är positiva för Mölndal och Härryda.

Kållered och Lindome (Mölndal södra) och Härryda Mitt föreslås ingå i det så kallade Göteborg +. Göteborg + koret föreslås kosta 680 kr. I det tidigare förslaget som diskuterades skulle Lindome och Kållered ingå i det så kallade Göteborg ++ kortet. Detta kort föreslås kosta 950 kr.

Kommentarer

Således har ett uppvaknade skett samtidigt som protesterna har varit stora för det tidigare förslaget. Det förslag som nu västtrafiks tjänstemän föreslår är ett bra förslag. Det är mycket positivt. Det passerar dagligen ca 200 000 fordon varje dag över kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal. Endast 10 % av alla personresor sker med kollektivtrafik mellan Göteborg och Mölndal. Målsättningen måste vara att öka andelen kollektivresor till 20 %. Detta hade varit omöjligt med ett månadskort som skulle kosta 950 kr mellan Kållered/Lindome och Göteborg. Det behövs också nu en snabbare och tätare kollektivtrafik och nya linjer som bättre passar de behov som finns. Att Mölndal nu förhoppningsvis blir en enda zon med ett pris på 680 kr är klart godkänt.

Det är bara att hurra för att man verkligen lyssna på Mölndal och Härryda, säger Jan Kronberg (v) som har varit mycket förbittrad över det tidigare förslaget.

——————————————————————————–

Dramatisk höjning av månadskort

05-09-07

Västtrafik har kommit med ett helt oacceptabelt förslag att ett månadskort i Kållered och Lindome skulle kosta 950 kr. Detta innebär att detta månadskort på två år skulle bli 46 % dyrare. År 2004 kostade detta kort 650 kr.

46 % ökning av månadskortet på två år i Lindome och Kållered

Priset för kommunkort i Mölndal år 2004 var 390 kr som höjdes till 440 kr 2005.

Enligt gällande avtal betalar alla kommuner sina egna kostnader för resor med kollektivtrafiken inom den egna kommunen. Åtminstone Mölndals stad är inte tillfrågad om vilket pris som skall gälla för månadskortet i den egna kommunen. Inga egna ekonomiska beslut i Mölndals stad har krävt ökat pris för kollektivtrafiken inom Mölndal. Tätortskort (320 kr) som föreslås i vissa kommuner i regionen införs inte i Göteborgsregionen.

Göteborg+kortet 680 kr/+17 % på två år i Mölndal och Partille

Göteborg ++ föreslås gälla för resor inom Göteborg, Partille, Ale Södra, Öckerö, Norra Mölndal och västra Härryda. Priset var 2004 580 kr och höjdes år 2005 till 655.

Göteborg+kortet 950 kr/+46 % på två år i södra Mölndal

Göteborg++kortet föreslås gälla som Göteborg + kortet samt Ale, hela Mölndal, hela Härryda, Lerum, Kungsbacka och Kungälv. Kortet som gällde för Göteborg och hela Mölndal kostade 2004 650 kr och höjdes 2005 till 740 kr.

I övriga regionen gäller att det kostar maximalt 770 kr mellan två kommuner.

Varje år ökar trafiken mellan Mölndal och Göteborg med ca 4000 fordon per dag

Varje år på motorväg E6 ökar antalet fordon per dag med ca 2000 fordon. Alltså 2000 fordon per dag! På Söderleden ökar antalet fordon i ungefär samma takt.

Kommentarer Jan Kronberg (v)

Västtrafik har kommit med ett helt oacceptabelt förslag att ett månadskort i Kållered och Lindome skulle kosta 950 kr. Detta innebär att detta månadskort på två år skulle bli 46 % dyrare. År 2004 kostade detta kort 650 kr. Mitt krav är att samma kort som gäller för norra Mölndal också skall gälla för södra kommundelarna. Ett sådant kort skulle kosta 680 kr.

Kortet som gäller enbart i Mölndal föreslås också öka kraftigt. 2004 kostade detta kort 390 kr och nu föreslår västtrafik att Mölndalskortet skulle kosta 520 kr. Detta innebär en ökning på två år med 33 % vilket är en felaktig politik. Mölndals stad betalar för all kollektivtrafik inom staden. Vi behöver inte höja priset. Utan nu bestämmer Västtrafik ensidigt över en fråga som Mölndal stad borde bestämma över. Det är självklart att kommunerna själva skall kunna bestämma priset kollektivresor inom den egna kommunen. Resenären och varje kommun betalar sådana resor helt själv.

Vänsterpartiet Mölndal Tel 031-270679 Mobil 0704-677096. Webmaster Skriv ut sidan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv