Billigare färdtjänst i Mölndal

I förhandlingarna inför Mölndals stads budget 2006 har v och s enats om att satsa på att göra färdtjänsten billigare. Det skall kosta samma att åka kollektivtrafik som att åka färdtjänst. Något som innebär en kraftig prisreduktion jämfört med dagens taxor.

Antalet resor med färdtjänst beräknas öka med mellan 20 till 40 %. Den sista höjningen av priset på färdtjänst gjorde att antalet resor minskade med 10 %. Denna sista höjning av färdtjänsttaxan var då vänsterpartiet emot.

Kostanden för färdtjänsten beräknas öka med 2,2 miljoner kr. Detta är den summa som majoriteten i budgetberedningen bestående av vänsterpartiet och socialdemokraterna avsatt till denna satsning. Den borgerliga gruppen röstade emot förslaget. Förslaget har dock stöd hos miljöpartiet och Spi vilket gör att det finns majoritet i kommunfullmäktige för förslaget.

Kommentarer Jan Kronberg (v), ledamot av budgetberedningen

En färdtjänstresa mellan Lindome och Mölndals centrum kostar idag 63 kr. Vårt förslag innebär att samma resa nästa år kommer att kosta 20 kr och 70 öre. En resa från Bifrost till Mölndals centrum kostar idag 34 kr. Nästa år blir det 13 kr och 80 öre. Det är klart att livssituationen för många äldre och funktionshindrade nu kommer att bli bättre både ekonomiskt och socialt. Mölndals stad kommer i framtiden mer och mer hjälpa äldre i sina egna bostäder. Att satsa på färdtjänsten är också att ge äldre bättre förutsättningar att komma ut på aktiviteter och i övrigt att leva ett självständigt liv med kvalité. Förslaget är enbart ett förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet i budgetberedningen men jag är övertygad om att miljöpartiet och SPI stödjer förslaget när vi skall besluta i kommunfullmäktige.

– Vård och omsorgsnämndens representant Jan Jonsson och Ana Maria Stuparich (v) är mycket nöjda med beslutet och hoppas att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Vi har i dag ca 2 200 som har färdtjänst i Mölndal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv