Flygbuss från Mölndals Bro

Roy Andersson och Jan Kronberg (v) har i en motion till kommunfullmäktige den 6 april föreslagit att Mölndals stad tillsammans med Västtrafik undersöker möjligheten att starta en ny flygbusslinje som börjar vid eller passerar knutpunkten för kollektivtrafiken vid Mölndals Bro.

Motionärerna motiverar i en skrivelse utvecklingen inom kollektivtrafiken och behovet av att starta en flygbusslinje och även pröva att starta en ny flygbusslinje från Göteborgs västra stadsdelar som passerar Mölndals Bro.

Mölndals Bro är en av regionens viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Ett sätt att utveckla kollektivtrafiken och knutpunkten vid Mölndals Bro är att starta en flygbusslinje. 1994 passerade 63 300 fordon varje dag vid Kallebäcksmotet. 2004 är siffran 83 900. Under dessa år har trafiken ökat med 30 %. På Söderleden vid kommungränsen har trafikökningen under samma period varit ca 50 %. Det är ytterst angeläget att på alla sätt hejda denna utveckling.

Mölndals bro är en attraktiv bytespunkt

Järnvägsutredningen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås har konstaterat att knutpunkten vid Mölndals Bro är en attraktiv bytespunkt. Antalet kollektivresenärer i regionen skulle öka om järnvägen mellan Borås och Göteborg fick en hållplats i Mölndal. Förbättringen av Boråsbanan beräknas öka antalet passagerare per dag med 50 % och alternativet Mölndal med något mer.
En av fördelarna som beskrivs med en tågstation i Mölndal är att den avlastar Göteborgs central och att resandet på vissa linjer minskar. Detta gäller linjer som har kapacitetsproblem såsom pendeltåg och bussar mellan Mölndal och Göteborg. Att också få över mera av resandet till kollektivtrafik är angeläget eftersom E6:an genom Mölndal och Kållered har kapacitetsproblem.

Flygbussarna skall självfinansieras

Flygbussar prissätts så att de är självfinansierade och det är också utgångspunkter för denna motion att inrättande av en flygbusslinje till Landvetter som passerar Mölndal skall vara självfinansierad. Idag kostar en flygbussbiljett 70 kr för en enkel resa mellan Göteborg och Landvetter.
Sträckningen på en eventuell nu flygbusslinje måste också prövas. Finns det möjligheter att starta en ny flygbusslinje från Göteborgs västra stadsdelar som passerar Mölndals Bro? En flygbusslinje med hållplats på Mölndals Bro stärker visionen kring utvecklingen av Mölndals centrum.

Motionärerna föreslår:

att Mölndals stad tillsammans med Västtrafik undersöker möjligheten att starta en ny flygbusslinje som börjar vid eller passerar knutpunkten för kollektivtrafiken vid Mölndals bro. Särskilt bör det prövas om denna flygbusslinje kan starta i västra Göteborg.

Kommentarer Jan Kronberg (v)

– Vänsterpartiet lägger nu sin tredje motion i syfte att utveckla kollektivtrafiken från Mölndals Bro. Den första ej besvarade motionen, handlar om att från knutpunkten vid Mölndals Bro ha direktbussar till Mölndals samt Sahlgrenska sjukhus. Detta går att göra utan ökade kostnader. I en annan besvarad motion föreslås tågtrafik genom Halland till Stockholm som stannar i Mölndal. SJ har i sitt svar sagt att man tänker inrätta en sådan linje men anger ännu inte vid vilka stationer som denna tåglinje kommer att stanna vid. Nu kommer den tredje motionen där vi vill att det skall starta en flygbusslinje från västra Göteborg. Att utveckla kollektivtrafiken är alltid bra. Att skapa en riktig bra knutpunkt vid Mölndals Bro är också viktigt för att kunna utveckla Mölndals centrum till en riktigt bra stadskärna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv